Newsletter CRSP
  • Centrum pro rodinu a sociální péči aktuálně realizuje v oblasti problematiky rodin s neklidnými a hyperaktivními dětmi projekt: "Mám ADHD a vím, co smím" cílem projektu je vytvořit podmínky pro zvýšení participace dětí se syndromem ADHD na rozhodovacích procesech v aktivitách a činnostech, které se jich bezprostředně týkají a které významně ovlivňují jejich další vývoj. Více innormací zde.