Newsletter CRSP

Pro hyperaktivní a neklidné děti na 1. stupni ZŠ nabízíme pravidelný odpolední dětský klub Hyperáček, který probíhá ve všední dny 13.00–17.00 hod. na Josefské 1.

V době školních prázdnin pro děti v 1.–5. třídě ZŠ připravujeme tématické a velmi oblíbené příměstské tábory.

Dětský klub i příměstské tábory probíhají díky projektu Rodina i kariéra - není žádná bariéra, jehož realizace končí 30. 6. 2018.

 

Dětský klub realizujeme díky projektu Rodina i kariéra - není žádná bariéra, financovaného prostředictvím ESF, OP Z, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000251

logo EU OPZ