Newsletter CRSP

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kurz pro odborníky. Cílem kurzu je předat konkrétní praktická doporučení pro práci s dítětem se syndromem ADHD. Náplň kurzu bude zaměřena na zásady přístupu a komunikaci s dítětem s ADHD. Účastníci se dozvědí, jak s dítětem s ADHD efektivně komunikovat, jak ho motivovat, jak rozumět vzniklým zátěžovým a konfliktním situacím a jak je řešit. Součástí obsahu kurzu je také téma práce s psychomotorikou.

Kurz poskytne pracovníkům návody na to, jak dítěti a celé rodině pomoci strukturovat den a zorientovat se v každodenních povinnostech, stejně tak představí konkrétní možnosti motivace dítěte k zodpovědnému plnění svých povinností.

Jeden den kurzu se týká doporučení pro práci s mladšími dětmi s ADHD (4 až 7 let), druhý den je zaměřen na práci se staršími dětmi.

Kurz je akreditován MPSV. Po splnění podmínek úspěšného absolvování (test, 90% docházka) získají účastníci osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu (MPSV, 16 hod).

Časová dotace: 16 hod.

Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Klubový sál, Biskupská 7, Brno

Max. počet účastníků: 15

Aktuálně vypsané termíny:

připravujeme pro podzim 2018