Newsletter CRSP

ZÁKLADNÍ INFORMACE

V průběhu setkání se rodiče seznámí s příklady dobré praxe při výchově dětí s ADHD, které jim představí lektorka na základě svých konkrétních zkušeností s prací v rodinách s hyperaktivními a neklidnými dětmi. Příklady budou vybrány na základě požadavků přihlášených rodičů s ohledem na jejich potřeby. Rodiče si mohou připravit i vlastní příklady toho, co se jim osvědčilo, případně problémové situace, se kterými se aktuálně potýkají a chtějí je s ostatními sdílet a ve spolupráci s lektorkou hledat možnosti jejich řešení. Celé setkání bude probíhat formou řízené diskuze.

Seminář v praktické rovině rozšiřuje a navazuje na kurz Jak vychovávat dítě s ADHD. Jeho absolvování ale není podmínkou pro přihlášení a účast na semináři.

Časová dotace: 4 hod.

Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Klubový sál, Biskupská 7, Brno

Max. počet účastníků: 10

Aktuálně vypsané termíny: nyní není vypsán žádný termín