Newsletter CRSP

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kurz pro odborníky.

Cílem kurzu je orientace v projevech ADHD v jednotlivých obdobích života od narození až do dospělosti, porozumění souvislostem s vývojovými úkoly a specifickým potřebám dětí s ADHD v těchto obdobích. Účastníci kurzu získají přehled o projevech ADHD v jednotlivých obdobích života a důležitých potřebách dětí s ADHD v různých věkových obdobích. Účastníci kurzu aplikují získané znalosti při práci s dětmi s ADHD a jejich rodinami s ohledem na specifické potřeby jejich aktuálního vývojového období.  

Kurz je akreditován MPSV. Po splnění podmínek úspěšného absolvování (test, 100% docházka) získají účastníci osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu (MPSV, 16 hod).

Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Klubový sál, Biskupská 7, Brno

Max. počet účastníků: 15

Aktuálně vypsaný termín: 31. 5.–1.6. 2018

Cena: 1 700 Kč (Při účasti dvou a více pracovníků z jedné organizace sleva 400 Kč za účastníka, tj. 1 300 Kč/účastník)