Newsletter CRSP

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kurz pro odborníky. Cílem kurzu je poskytnout základní vhled do problematiky syndromu ADHD u dětí. Účastníci získají přehled o tom, který odborník může stanovit diagnózu, na koho se obrátit o případnou spolupráci či informace, nebo jaké jsou typické projevy chování u dítěte s ADHD. Pracovníci během kurzu získají znalosti o praktických zásadách a postupech, jak k dítěti se syndromem ADHD přistupovat a jaké postupy při práci s ním uplatňovat. Náplní kurzu chceme dosáhnout, aby účastníci mohli získané poznatky uplatnit nejen při práci s dítětem s ADHD, jeho rodiči, ale také při práci s celou jeho rodinou.

Kurz je akreditován MPSV. Po splnění podmínek úspěšného absolvování (test, 100% docházka) získají účastníci osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu (MPSV, 8 hod).

Časová dotace: 8 hod.

Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Klubový sál, Biskupská 7, Brno

Max. počet účastníků: 15

Aktuálně vypsaný termín: 

13. 4. 2018