Rodičem neklidného dítěte v klidu a pohodě

rodicem-neklidneho-ditete-v-klidu-a-pohode

Zveme vás na zážitkový kurz pro rodiče s názvem Rodičem neklidného dítěte v klidu a pohodě!

Jste z výchovy neklidného dítěte vyčerpaní a přetížení? Zažíváte frustraci, nepohodu či stres?

Pojďte se na chvíli zastavit a načerpat energii a klid.

Na kurzu se společně zamyslíme nad možnostmi, jak pečovat o svoji pohodu a jak předcházet stresu a vyčerpání, když vychováváte neklidné dítě. Budeme též objevovat vnitřní zdroje rodičovské síly, abychom tady zvládli být pro naše děti v různých situacích.

Co nás na celodenním kurzu čeká?

  • Minimum teorie
  • Vzájemná podpora a inspirace
  • Praktická cvičení
  • Reflexe vlastních zdrojů, silných stránek a nastavení
  • Maximální počet účastníků: 8

Kdy

  • proběhlo 25. 9. 2021, 9.00–16.00 hod.

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

 

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

eu_esf_logo

Aktivity jsou součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)