Zvládání (svého) neklidu u dětí s ADHD

zvladani-sveho-neklidu-u-deti-s-adhd

Jednou z nejčastějších otázek rodičů a pedagogů při práci s dětmi s diagnózou ADHD je: „Existuje návod na zvládání neklidu u dětí s ADHD? Co dělat s jejich neklidem a energií?“

Zveme vás na kurz Zvládání (svého) neklidu u dětí s ADHD

Cílem semináře je představit aktivity, techniky a publikace, které mohou být užitečné pro zklidnění neklidných dětí v předškolním a mladším školním věku (1. stupeň ZŠ). Bude probráno i téma seberegulace a motivace s důrazem na porozumění emočního prožívání dětí.

Seminář se však nezaměřuje pouze na práci s energií dětí. Důležité je zvládání neklidu také u nás dospělých, kteří se snažíme děti vychovávat a vzdělávat. Účastníci si proto vyzkouší základní relaxační techniky sami na sobě.

Seminář bude zaměřen prakticky a sebezkušenostně, bude dán prostor i pro sdílení užitečných námětů mezi účastníky.

Kdy

  • proběhlo 23. 10. 2021, 9.00–16.00 hod.

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

Lektor

Vystudovala psychologii na brněnské FSS MU. Čtyři roky pracovala jako školní psycholožka na základní škole. Působí jako lektorka a má vlastní psychologickou praxi. Aktuálně si užívá radosti (i strasti) rodičovské dovolené.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Co říkají účastníci

  • Aktualizováno.
eu_esf_logo

Aktivity jsou součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)