ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

blond-1868815_1920

Kurz pro odborníky – úvod do problematiky ADHD

Cílem kurzu je poskytnout základní vhled do problematiky syndromu ADHD u dětí. Účastníci získají přehled o tom, který odborník může stanovit diagnózu, na koho se obrátit o případnou spolupráci či informace, nebo jaké jsou typické projevy chování
u dítěte s ADHD. Pracovníci během kurzu získají znalosti o praktických zásadách a postupech, jak k dítěti se syndromem ADHD přistupovat
a jaké postupy při práci s ním uplatňovat. Náplní kurzu chceme dosáhnout, aby účastníci mohli získané poznatky uplatnit nejen
při práci s dítětem s ADHD, jeho rodiči, ale také při práci s celou jeho rodinou.

Kurz je akreditován MPSV. Po splnění podmínek úspěšného absolvování (test, 100% docházka) získají účastníci osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu (MPSV, 8 hod).

Kdy

  • kurz nabízíme na objednání

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

  • dle domluvy, na klíč

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz