ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

adhd-porucha-pozornosti-spojena-s-hyperaktivitou

Definici, že ADHD = porucha pozornosti často spojená nadměrnou aktivitou (hyperaktivitou), tak nějak každý zná. Je to ale vše, co potřebujeme při práci s dětmi s ADHD vědět?

Kurz ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

Získejte znalosti o praktických zásadách a postupech, jak k dítěti se syndromem ADHD přistupovat a jaké postupy při práci s ním uplatňovat.

Kurz je určený odborníkům a jeho cílem je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky syndromu ADHD u dětí. Účastníci získají přehled o tom, který odborník může stanovit diagnózu, na koho se obrátit o případnou spolupráci či informace, nebo jaké jsou typické projevy chování u dítěte s ADHD. Získané poznatky pak lze uplatnit nejen při práci s dítětem s ADHD a jeho rodiči, ale také při práci s širší rodinou.

Kurz je akreditován MPSV. Po splnění podmínek úspěšného absolvování (test, 100% docházka) získají účastníci osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu (MPSV, 8 hod.).

Kdy

  • kurz nabízíme na objednání

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

  • dle domluvy, na klíč

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)