Filiální terapie

filialni_terapie

Kurz Filiální terapie

Ukážeme Vám, jak lépe porozumět potřebám dítěte a prohloubit Váš vzájemný vztah pomocí společných chvil věnovaných hře.

Porozumět dětem prostřednictvím hry

Dítě využívá hru pro vyjádření vlastních pocitů a myšlenek, které nedokáže sdělit slovy. Filiální terapie vychází z poznání, že formou hry můžeme dítěti pomoct vypořádat se s různými situacemi a nepříjemnými stavy (neklid, úzkost, smutek, školní problémy či odmítání školy, agresivní chování, řečové potíže, vrstevnické a mezilidské vztahy, psychosomatické projevy apod.). 

Na kurzu filiální terapie se dozvíte, jak můžete cestou společné hry zvyšovat sebehodnocení Vašeho dítěte, nacházet efektivní způsoby řešení problémů a pomáhat dítěti rozvíjet přiměřenou aktivitu a samostatnost.

Součástí kurzu budou praktické tipy a nácvik technik.

Kdy

  • 19. 6. 2021 v čase 9.00–16.00 hod.

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
  • Klubový sál, 2. patro

Cena

Lektor

Mgr. Jeanette Vrtková absolvovala obory psychologie a sociologie na FSS MU. Působí jako školní psycholožka, vede psychosociální výcviky, má soukromou poradenskou, terapeutickou a lektorskou praxi. Jejími tématy jsou terapie hrou, nedirektivní komunikace s dětmi, relaxační techniky, práce s dětskými kolektivy, kariérové poradenství pro mládež a další. Ve své praxi se nejvíce věnuje dětem s ADHD, úzkostí a také nadaným dětem. 

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Co říkají účastníci

  • Aktualizováno.
eu_esf_logo

Aktivity jsou součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.