Žák s ADHD v kolektivu třídy

zak-s-adhd-v-kolektivu-tridy

Žák s ADHD v kolektivu třídy

Kurz je zaměřen na metody práce se třídou a je určen pedagogickým pracovníkům škol (zejména učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, výchovným poradcům). Budeme se zabývat projevy spojenými s ADHD, které ovlivňují školní práci dítěte i jeho vztahy s vrstevníky. Vysvětlíme si procesy, které probíhají v třídním kolektivu, kde je dítě s ADHD (či jiný žák se speciálními vzdělávacími potřebami). Účastníci kurzu získají dále informace o základech výchovného přístupu k dítěti s ADHD a seznámí se s možnostmi, jak dítě motivovat. Sebezkušenostní formou a sdílením kazuistik budou účastníci seznámeni s aktivitami pro preventivní i intervenční práci s celou třídou. Kurz je akreditován MŠMT. Účastníci získají osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.

Kdy

  • kurz nabídneme v období podzim 2020

Kde

Centrum pro rodinu a sociální péči, Klubový sál,
Biskupská 7, Brno

Lektor

Mgr. Martina Koubíková, Ph.D.
Vystudovala psychologii na brněnské FSS MU. Čtyři roky pracovala jako školní psycholožka na základní škole. Působí jako lektorka a má vlastní psychologickou praxi. Aktuálně si užívá radosti (i strasti) rodičovské dovolené.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 731 604 064,
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Co říkají účastníci

aktualizováno

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás