Žák s ADHD v kolektivu třídy

zak-s-adhd-v-kolektivu-tridy

Žák s ADHD v kolektivu třídy

Kurz je zaměřen na metody práce se třídou a je určen pedagogickým pracovníkům škol (zejména učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, výchovným poradcům).

Budeme se zabývat projevy spojenými s ADHD, které ovlivňují školní práci dítěte i jeho vztahy s vrstevníky. Vysvětlíme si procesy, které probíhají v třídním kolektivu, kde je dítě s ADHD (či jiný žák se speciálními vzdělávacími potřebami). Účastníci kurzu získají dále informace o základech výchovného přístupu k dítěti s ADHD a seznámí se s možnostmi, jak dítě motivovat. Sebezkušenostní formou a sdílením kazuistik budou účastníci seznámeni s aktivitami pro preventivní i intervenční práci s celou třídou. 

Kurz je akreditován MŠMT. Účastníci získají osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v rozsahu 6 hodin. 

Kdy

  • pátek 5. 11. 2021
  • kurz probíhá v čase 9.00–16.00 hod.

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Klubový sál,
    Biskupská 7, Brno

Lektor

Mgr. Martina Koubíková, Ph.D.
Vystudovala psychologii na brněnské FSS MU. Čtyři roky pracovala jako školní psycholožka na základní škole. Působí jako lektorka a má vlastní psychologickou praxi. Aktuálně si užívá radosti (i strasti) rodičovské dovolené.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Co říkají účastníci

  • Krásné prostředí, zajištění občerstvení, moc milé vystupování paní koordinátorky, jako bonus vlastní zkušenosti ze “života” školního psychologa. Za mě perfektní, včetně organizace 1* 🙂
  • Profesionální, přínosné, lidské, výborné zážitkové aktivity, inspirativní kazuistiky.
  • Moc pěkně povedený seminář. Bavilo mě to a  zaujalo. Mohlo by být takových seminářů daleko více. 
  • Velmi interaktivní a z praxe.