Žák s ADHD v kolektivu třídy

Kurz Žák s ADHD v kolektivu třídy je zaměřen na metody práce se třídou, proto je určen pedagogickým pracovníkům zejména na 1. stupni ZŠ.

Kurz Žák s ADHD v kolektivu třídy

Budeme se zabývat projevy spojenými s ADHD, které ovlivňují školní práci dítěte i jeho vztahy s vrstevníky. Vysvětlíme si procesy probíhající v třídním kolektivu, kde je dítě s ADHD (či jiný žák se speciálními vzdělávacími potřebami). Neopomeneme ani základy výchovného přístupu k dítěti s ADHD a také možnosti, jak dítě motivovat. Sebezkušenostní formou a sdílením kazuistik účastníky seznámíme s aktivitami pro preventivní i intervenční práci s celou třídou. 

Kurz je akreditován MŠMT. Účastníci získají osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v rozsahu 6 hodin. 

Kdy

 • pátek 5. 11. 2021
 • kurz probíhá v čase 9.00–16.00 hod.

Kde

 • Centrum pro rodinu a sociální péči, Klubový sál,
  Biskupská 7, Brno

Lektor

Vystudovala psychologii na brněnské FSS MU. Čtyři roky pracovala jako školní psycholožka na základní škole. Působí jako lektorka a má vlastní psychologickou praxi. Aktuálně si užívá radosti (i strasti) rodičovské dovolené.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Co říkají účastníci

 • Krásné prostředí, zajištění občerstvení, moc milé vystupování paní koordinátorky, jako bonus vlastní zkušenosti ze “života” školního psychologa. Za mě perfektní, včetně organizace 1* 🙂
 • Profesionální, přínosné, lidské, výborné zážitkové aktivity, inspirativní kazuistiky.
 • Moc pěkně povedený seminář. Bavilo mě to a  zaujalo. Mohlo by být takových seminářů daleko více. 
 • Velmi interaktivní a z praxe. 

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)