Žák s ADHD v kolektivu třídy

zak-s-adhd-v-kolektivu-tridy

Žák s ADHD v kolektivu třídy

Kurz je zaměřen na metody práce se třídou a je určen pedagogickým pracovníkům škol (zejména učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, výchovným poradcům).

Budeme se zabývat projevy spojenými s ADHD, které ovlivňují školní práci dítěte i jeho vztahy s vrstevníky. Vysvětlíme si procesy, které probíhají v třídním kolektivu, kde je dítě s ADHD (či jiný žák se speciálními vzdělávacími potřebami). Účastníci kurzu získají dále informace o základech výchovného přístupu k dítěti s ADHD a seznámí se s možnostmi, jak dítě motivovat. Sebezkušenostní formou a sdílením kazuistik budou účastníci seznámeni s aktivitami pro preventivní i intervenční práci s celou třídou. 

Kurz je akreditován MŠMT. Účastníci získají osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v rozsahu 6 hodin. 

Kdy

 • pátek 5. 11. 2021
 • kurz probíhá v čase 9.00–16.00 hod.

Kde

 • Centrum pro rodinu a sociální péči, Klubový sál,
  Biskupská 7, Brno

Lektor

Mgr. Martina Koubíková, Ph.D.
Vystudovala psychologii na brněnské FSS MU. Čtyři roky pracovala jako školní psycholožka na základní škole. Působí jako lektorka a má vlastní psychologickou praxi. Aktuálně si užívá radosti (i strasti) rodičovské dovolené.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Co říkají účastníci

 • Krásné prostředí, zajištění občerstvení, moc milé vystupování paní koordinátorky, jako bonus vlastní zkušenosti ze “života” školního psychologa. Za mě perfektní, včetně organizace 1* 🙂
 • Profesionální, přínosné, lidské, výborné zážitkové aktivity, inspirativní kazuistiky.
 • Moc pěkně povedený seminář. Bavilo mě to a  zaujalo. Mohlo by být takových seminářů daleko více. 
 • Velmi interaktivní a z praxe. 

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

 1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
 2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)