Zvládání (svého) neklidu u dětí s ADHD

zvladani_neklidu_u_deti_s_adhd

Jednou z nejčastějších otázek rodičů a pedagogů při práci s dětmi s diagnózou ADHD je: „Existuje návod na zvládání neklidu u dětí s ADHD? Co dělat s jejich neklidem a energií?“

Zveme vás na kurz Zvládání (svého) neklidu u dětí s ADHD

Cílem semináře je představit aktivity, techniky a publikace, které mohou být užitečné pro zklidnění neklidných dětí v předškolním a mladším školním věku (1. stupeň ZŠ). Bude probráno i téma seberegulace a motivace s důrazem na porozumění emočního prožívání dětí.

Seminář se však nezaměřuje pouze na práci s energií dětí. Důležité je zvládání neklidu také u nás dospělých, kteří se snažíme děti vychovávat a vzdělávat. Účastníci si proto vyzkouší základní relaxační techniky sami na sobě.

Seminář bude zaměřen prakticky a sebezkušenostně, bude dán prostor i pro sdílení užitečných námětů mezi účastníky.

Kdy

  • 9. 10. 2021, 9.00–16.00 hod.

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

Lektor

Vystudovala psychologii na brněnské FSS MU. Čtyři roky pracovala jako školní psycholožka na základní škole. Působí jako lektorka a má vlastní psychologickou praxi. Aktuálně si užívá radosti (i strasti) rodičovské dovolené.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Co říkají účastníci

  • Aktualizováno.
eu_esf_logo

Aktivity jsou součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.