AHA studio

aha-studio

Nechte mě chvilku… já si to rozmyslím. A potom řeknu: „AHA – už to vím!“ Tak přesně takové momenty máme rádi. Ale co neklidné dítě? Není pro něho vždy lehké  přijímat nové poznatky. V našem programu AHA studio jste na správném místě.

AHA studio pro děti s ADHD

Podpořte své neklidné dítě v dovednosti učit se a dejte mu větší šanci na školní úspěšnost. Ať už je v prvních ročnících základní školy nebo v předškolním věku. Program je vhodný pro děti ve věku 5–9 let.  

Jak funguje AHA studio

Děti pracují v malé skupince pod vedením certifikované lektorky s využitím poznatků Feuersteinovy metody kognitivního obohacování, která umožňuje posilovat potřebné dovednosti důležité pro zvládání školy (např. řeč, myšlení, emoce apod.).

V programu s dětmi rozvíjíme schopnost učit se v souvislostech, klást otázky, získávat sebedůvěru a přitom (a to je to nejlepší) si stále hrát. Pracujeme s pracovními listy, tužkou a pastelkami, především ale s otázkami za podpory lektorky dětem.

V AHA studiu se neučíme, my se učíme učit.

Kdy

  • každý čtvrtek
  • 1. skupina (16.00–16.45 hod.)
  • 2. skupina (17.00–17.45 hod.)
  • 3. skupina (17.45–18.30 hod.)

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

eu_esf_logo

Aktivita je součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »