AHA studio

aha_studio_logo

Nechte mě chvilku… já si to rozmyslím. A potom řeknu: „AHA – už to vím!“

Tak přesně takové momenty máme rádi. Ale co neklidné dítě? Není pro něho vždy lehké  přijímat nové poznatky.

Pokud chcete své neklidné dítě podpořit v dovednosti učit se a dát mu větší šanci na školní úspěšnost – ať už je v prvních ročnících základní školy, nebo v předškolním věku – v našem programu AHA studio jste na správném místě.  

Jak funguje AHA studio

Děti pracují v malé skupince pod vedením certifikované lektorky s využitím poznatků Feuersteinovy metody kognitivního obohacování, která umožňuje posilovat potřebné dovednosti důležité pro zvládání školy (např. řeč, myšlení, emoce apod.).

V programu s dětmi rozvíjíme schopnost učit se v souvislostech, klást otázky, získávat sebedůvěru a přitom (a to je to nejlepší) si stále hrát. Pracujeme s pracovními listy, tužkou a pastelkami, především ale s otázkami za podpory lektorky dětem.

Program je vhodný pro děti ve věku 5–9 let.

V AHA studiu se neučíme, my se učíme učit.

Kdy

  • každý čtvrtek 
  • 16.9. a 30.9. 2021 AHA studio neprobíhá

1. skupina (15:45–16:30 hod.) 

2. skupina (16.45–17.30 hod.)

3. skupina (17.45–18.30 hod.)

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

  • zdarma

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

eu_esf_logo

Aktivita je součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)