AHA studio

aha_studio_logo

Nechte mě chvilku… já si to rozmyslím. A potom řeknu: „AHA – už to vím!“

Tak přesně takové momenty máme rádi. Ale co neklidné dítě? Není pro něho vždy lehké  přijímat nové poznatky.

Pokud chcete své neklidné dítě podpořit v dovednosti učit se a dát mu větší šanci na školní úspěšnost – ať už je v prvních ročnících základní školy, nebo v předškolním věku – v našem programu AHA studio jste na správném místě.  

Jak funguje AHA studio

Děti pracují v malé skupince pod vedením certifikované lektorky s využitím poznatků Feuersteinovy metody kognitivního obohacování, která umožňuje posilovat potřebné dovednosti důležité pro zvládání školy (např. řeč, myšlení, emoce apod.).

V programu s dětmi rozvíjíme schopnost učit se v souvislostech, klást otázky, získávat sebedůvěru a přitom (a to je to nejlepší) si stále hrát. Pracujeme s pracovními listy, tužkou a pastelkami, především ale s otázkami za podpory lektorky dětem.

Program je vhodný pro děti ve věku 5–9 let.

V AHA studiu se neučíme, my se učíme učit.

Kdy

  • každý čtvrtek 
  • 16.9. a 30.9. 2021 AHA studio neprobíhá

1. skupina (15:45–16:30 hod.) 

2. skupina (16.45–17.30 hod.)

3. skupina (17.45–18.30 hod.)

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

  • zdarma

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

eu_esf_logo

Aktivita je součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)