Skeener pro starší děti

skeener

SKEENER – program pro hyperaktivní a neklidné děti ve věku 11 až 13 let 

Program je určen hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 1113 let a je zaměřen na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině. Využíváme principy pozitivní motivace dětí. Děti se naučí lépe komunikovat a spolupracovat s vrstevníky i dospělými a to formou her a činností, které jsou přijatelné jejich věku. Získané dovednosti mohou děti využít ve škole i běžném životě. 

Kdy

 • pondělí 1× 14 dní, vždy 16.00–18.00 hod. 

TERMÍNY PRO JARO 2022  

 • 3.1.–20. 6. 2022

TERMÍNY PRO PODZIM 2021  

 • 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. 2021
 • program je již plně obsazen 
   
   

Lektoři

Mgr. Alena Šešulková  

asistent: Monika Grossová, DiS.

Kde

 • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
  Klubový sál, 2. patro

Cena

 • cena pro jaro 2022 bude doplněna 
 • podzim 2021 (2 080 Kč/ 8 setkání)

Přihlášení 

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Co říkají klienti

 “Velmi oceňuji vstřícný přístup a vyzdvihování kladů, hledání dobra v dětech. Děkuji za trpělivost.”

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)