Přednáška Jak rozpoznat u dítěte potíže s vývojem

prednaska_jak_rozpoznat_potize

Jak rozpoznat potíže s vývojem u dětí v předškolním a mladším školním věku?

aneb možné příčiny selhávání u dětí s poruchami pozornosti, chování, vývoje řeči a učení

Přednáška pro rodiče, učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, psychology

Těšit se můžete na teorii, příklady z praxe i diskuzi.

Máte doma předškoláka, avšak jeho výkon neodpovídá jeho schopnostem? Všímáte si, že Vaše dítě dělá něco podivným způsobem, některé věci mu jdou hůře než jeho vrstevníkům nebo má projevy, které si nedokážete vysvětlit?

Ať už jde o opožděný vývoj řeči, problém naučit se nové věci (barvy, tvary atd.) nebo deficit v jemné či hrubé motorice (držení tužky, práce s lepidlem a nůžkami, házení míčem, běhání apod.), v pozadí těchto potíží se může skrývat narušený neuro-motorický vývoj. Ten může dítěti komplikovat fungování v mnoha oblastech a bránit mu naplno využívat svůj potenciál. Důsledkem mohou být potíže s učením, soustředěním, chováním, ale i poruchy řeči, neobratnost nebo jiné zdravotní těžkosti.

Aby dítě prospívalo ve školním prostředí, musí dobře ovládat své tělo a pohyb. Předškolní věk je tak ideální čas pro trénink pohybových schopností, které jsou pro rozvoj mozku klíčové.

Kdy

  • 6. 10. 2021
  • 17:00 – 19:00 hod. 

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Lektor

(Terapeutická poradna pro děti a dospělé Břeclav)

Věnuje se psychologickému poradenství a psychoterapii. Poskytuje terapii neuro-motorické nezralosti (INPP) a sluchovou terapii Benaudira dětem s poruchami učení a chování a dospělým klientům. Je koordinátorkou INPP metody v České republice a členkou Inštitútu psychoterapie a socioterapie. Facilituje encounterové (seberozvojové) skupiny.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)