Náš tým

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha).
Má praxi v oblasti školství, kde se věnovala zejména školní psychologii a projektům primární prevence.
Má zkušenosti s individuální psychologickou péčí o děti i spoluprací s rodinami. Je lektorkou Kurzů efektivního rodičovství. Vede skupinový  program SKEENER, lektoruje otevřené rodičovské skupiny pro rodiče neklidných a hyperaktivních dětí a vede poradnu V klidu o neklidu. V rámci aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování ve třídách s dětmi s ADHD se s ní můžete setkat na školách. V Centru pro rodinu
a sociální péči působí rovněž jako vedoucí Sekce služeb pro rodinu.

Kontakt: tatiana.jopkova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 202

Vystudovala obor sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě a obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala lektorský kurz Efektivního rodičovství. Pracovala jako asistent pedagoga v mateřské škole
a od roku 2016 pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči. Dříve působila také jako pečující osoba v dětském odpoledním klubu KERáček
v rámci projektu „Rodina i kariéra – není žádná bariéra“, který koordinovala.V současné době pracuje na pozici koordinátorky programů pro neklidné a hyperaktivní děti (ADHD).  Mimo to je také koordinátorkou projektu Na rozcestí, který se věnuje neúplným rodinám.

Kontakt: ivana.stepankova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je frekventantkou akreditovaného pětiletého výcviku v Integrativní psychoterapii (MUDr. Jan Kubánek, 2015 – 2019). Má praxi v oblasti školní psychologie. Jako školní psycholog na ZŠ se zaměřovala na individuální psychologickou péči o děti, spolupráci s rodiči, pedagogy, asistenty a dále na preventivní a intervenční práci se třídami. Má též zkušenost s vedením osobnostně rozvojových dětských skupin.

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako odborný pracovník v oblasti ADHD, kde je zapojena v rámci aktivit zaměřených na trénink sociálně-emočních dovedností v prostředí školní třídy, v terénní poradně na školách, dále jako lektorka programu SKEENER a psycholožka v poradně V klidu o neklidu.

Kontakt: jana.pospisilova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích, obor Vychovatelství. Působila více než 12 let ve Sdružení SOS Dětských vesničkách na pozici rodinná asistentka v rodinách pěstounek a následně jako pedagog – průvodce na Komunitě mládeže (program Kormidlo). 
V Centru pro rodinu a sociální péči dříve působila jako koordinátorka dětského klubu Hyperáček, kde zároveň pracovala i jako pečující osoba.
Má zkušenosti s vedením a organizací  příměstského tábora pro neklidné a hyperaktivní děti. Je lektorkou programů Háďata a Dílničky Motýlci.

Kontakt: blanka.poucova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

Vystudovala speciální pedagogiku UP v Olomouci. Pracovala jako učitelka v běžných i speciálních třídách, v poradenském centru, zabývá se prací s dětmi s SPU i ADHD. Má soukromou logopedickou praxi. Je ředitelkou mateřské školy a lektorkou FIE vzdělávání.

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka programu AHA studio

Pracuje jako pedagožka v MŠ, práci s dětmi se dále věnuje v rámci volného času jako vedoucí pobytových akci a instruktorka sportovních činností. Studuje magisterské studium oborů Sociální pedagogika a volný čas a Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve svém studiu i praxi se zaměřuje na děti s poruchami chování. V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka programu SKEENER.

Studuje obor Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Centru pro rodinu a sociální péči působí od roku 2017 jako lektorka programů pro hyperaktivní a neklidné děti.  Nyní je lektorkou programu SKEENER a Háďata