Náš tým

Vystudovala obor sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě a obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala lektorský kurz Efektivního rodičovství. Dříve pracovala jako asistentka pedagoga v mateřské škole. V Centru pro rodinu a sociální péči působí od roku 2016. V rámci projektu “Rodina i kariéra – není žádná bariéra byla koordinátorkou a pracovnicí dětského klubu KERáček. 

Je koordinátorkou a vedoucí programů pro neklidné a hyperaktivní děti (ADHD).  Mimo to je také koordinátorkou Efektivního rodičovství a projektu Na rozcestí, který se věnuje neúplným rodinám. V Centru pro rodinu a sociální péči působí zároveň jako vedoucí Sekce služeb pro rodinu. 

Kontakt: ivana.stepankova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí také jako školní psycholožka. Cenné zkušenosti čerpá rovněž z práce s dětmi v rámci svých dobrovolnických aktivit.

V Centru pro rodinu a sociální péči působí v  aktivitách zaměřených na trénink sociálně-emočních dovedností v prostředí školní třídy a v terénní poradně na školách. Dále působí jako lektorka programů SNOEZELENSKEENER a lektorka vzdělávacích kurzů pro rodiče.

Kontakt: e-mail: alena.sesulkova@crsp.cz tel.: +420 731 604 202

Vystudovala psychologii na brněnské FSS MU. Čtyři roky pracovala jako školní psycholožka na základní škole. Působí jako lektorka a má vlastní psychologickou praxi. 

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka vzdělávacích kurzů pro rodiče. 

 

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Českém institutu PCA v Brně (terapie zaměřená na člověka podle C. R. Rogerse). Působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně, zkušenosti čerpala také při individuální práci s dospívajícími a dospělými klienty. 

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako externí pracovník v oblasti ADHD v programu SKEENER

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)