Náš tým

Vystudovala obor sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě a obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala lektorský kurz Efektivního rodičovství. Dříve pracovala jako asistentka pedagoga v mateřské škole. V Centru pro rodinu a sociální péči působí od roku 2016. V rámci projektu “Rodina i kariéra – není žádná bariéra byla koordinátorkou a pracovnicí dětského klubu KERáček. 

Je koordinátorkou a vedoucí programů pro neklidné a hyperaktivní děti (ADHD).  Mimo to je také koordinátorkou Efektivního rodičovství a projektu Na rozcestí, který se věnuje neúplným rodinám. V Centru pro rodinu a sociální péči působí zároveň jako vedoucí Sekce služeb pro rodinu. 

Kontakt: ivana.stepankova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako odborný pracovník v oblasti ADHD aktivit. Je lektorkou programu SKEENER  a průvodkyní setkávání SNOEZELEN. Působí v aktivitách zaměřených na trénink sociálně-emočních dovedností v prostředí školní třídy. Působila v projektu Kreativně k lepšímu duševnímu zdraví v rámci programu Erasmus+ jako odborný pracovník. 

Kontakt: zuzana.vintrova@crsp.cz, tel. 731 604 202

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí také jako školní psycholožka. Cenné zkušenosti čerpá rovněž z práce s dětmi v rámci svých dobrovolnických aktivit.

V rámci aktivit Centra pro rodinu a sociální péči vede program SNOEZELEN a vzdělávací kurzy pro rodiče. Provede Vás i Poradnou v klidu o neklidu. Aktuálně je odborným pracovníkem a vedoucím projektu Kreativně k lepšímu duševnímu zdraví v rámci programu Erasmus+. 

 

Vystudovala psychologii na brněnské FSS MU. Čtyři roky pracovala jako školní psycholožka na základní škole. Působí jako lektorka a má vlastní psychologickou praxi. 

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka vzdělávacích kurzů pro rodiče. 

 

Studuje obor Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Své zkušenosti čerpá z lektorování dětských volnočasových aktivit a z práce s dětmi a mládeží v rámci svých dobrovolnických aktivit. Za cenný zdroj považuje hlídání dětí, u kterého se inspirovala respektující výchovou. 

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka programu SKEENER