Náš tým

Vystudovala obor sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě a obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala lektorský kurz Efektivního rodičovství. Pracovala jako asistent pedagoga v mateřské škole
a od roku 2016 pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči. Dříve působila také jako pečující osoba v dětském odpoledním klubu KERáček
v rámci projektu „Rodina i kariéra – není žádná bariéra“, který koordinovala. 

V současné době pracuje na pozici koordinátorky programů pro neklidné a hyperaktivní děti (ADHD).  Mimo to je také koordinátorkou projektu Na rozcestí, který se věnuje neúplným rodinám. V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako vedoucí Sekce služeb pro rodinu. 

Kontakt: ivana.stepankova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala komplexní výcvik v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha). Dříve působila jako školní psycholožka. Má zkušenosti s individuální psychologickou péčí o děti i spoluprací s rodinami. Je lektorkou Kurzů efektivního rodičovství. 

Je lektorkou vzdělávacích programů v oblasti problematiky ADHD. S neklidnými dětmi pracuje metodou Snoezelen. Můžete se s ní rovněž setkat na školách v rámci terénní poradny a tréninku sociálně-emočních dovedností ve třídách. 

Kontakt: tatiana.jopkova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 202

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí také jako školní psycholožka. Cenné zkušenosti čerpá rovněž z práce s dětmi v rámci svých dobrovolnických aktivit.

V Centru pro rodinu a sociální péči působí v  aktivitách zaměřených na trénink sociálně-emočních dovedností v prostředí školní třídy a v terénní poradně na školách. Dále působí jako lektorka programu SKEENER a lektorka vzdělávacích kurzů pro rodiče.

Kontakt: e-mail: alena.sesulkova@crsp.cz tel.: +420 731 604 202

Vystudovala obor Sociální činnost na VOŠ v Brně. Dříve působila jako instruktorka v Outdoor Resort Březová – letní tábory, školní výlety, sportovní a adaptační kurzy. Dále působila 6 let jako asistentka dítěte s aspergerovým syndromem.

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka programu Háďata 

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích, obor Vychovatelství. Působila více než 12 let ve Sdružení SOS Dětských vesničkách na pozici rodinná asistentka v rodinách pěstounek a následně jako pedagog – průvodce na Komunitě mládeže (program Kormidlo). 
V Centru pro rodinu a sociální péči dříve působila jako koordinátorka a pracovnice dětského klubu Hyperáček, byla lektorkou programu Háďata. S neklidnými dětmi individuálně pracuje rovněž metodou Snoezelen. Vede  příměstský tábor pro neklidné a hyperaktivní děti. 

Kontakt: blanka.tomanova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

Vystudovala speciální pedagogiku UP v Olomouci. Pracovala jako učitelka v běžných i speciálních třídách, v poradenském centru, zabývá se prací s dětmi s SPU i ADHD. Má soukromou logopedickou praxi. Je ředitelkou mateřské školy a certifikovanou lektorkou metody Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE).

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka programu AHA studio

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Českém institutu PCA v Brně (terapie zaměřená na člověka podle C. R. Rogerse). Působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně, zkušenosti čerpala také při individuální práci s dospívajícími a dospělými klienty. 

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako externí pracovník v oblasti ADHD v programu Skeener.

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)