Náš tým

Vystudovala obor sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě a obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala lektorský kurz Efektivního rodičovství. Dříve pracovala jako asistentka pedagoga v mateřské škole. V Centru pro rodinu a sociální péči působí od roku 2016. V rámci projektu “Rodina i kariéra – není žádná bariéra byla koordinátorkou a pracovnicí dětského klubu KERáček. 

Je koordinátorkou a vedoucí programů pro neklidné a hyperaktivní děti (ADHD).  Mimo to je také koordinátorkou Efektivního rodičovství a projektu Na rozcestí, který se věnuje neúplným rodinám. V Centru pro rodinu a sociální péči působí zároveň jako vedoucí Sekce služeb pro rodinu. 

Kontakt: ivana.stepankova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako odborný pracovník v oblasti ADHD aktivit. Je lektorkou programu SKEENER  a průvodkyní setkávání SNOEZELEN. Působí v aktivitách zaměřených na trénink sociálně-emočních dovedností v prostředí školní třídy. Aktuálně pracuje jako odborný pracovník v projektu Kreativně k lepšímu duševnímu zdraví v rámci programu Erasmus+. 

Kontakt: zuzana.vintrova@crsp.cz, tel. 731 604 202

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí také jako školní psycholožka. Cenné zkušenosti čerpá rovněž z práce s dětmi v rámci svých dobrovolnických aktivit.

V rámci aktivit Centra pro rodinu a sociální péči vede program SNOEZELEN a vzdělávací kurzy pro rodiče. Provede Vás i Poradnou v klidu o neklidu. Aktuálně je odborným pracovníkem a vedoucím projektu Kreativně k lepšímu duševnímu zdraví v rámci programu Erasmus+. 

 

Vystudovala psychologii na brněnské FSS MU. Čtyři roky pracovala jako školní psycholožka na základní škole. Působí jako lektorka a má vlastní psychologickou praxi. 

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka vzdělávacích kurzů pro rodiče. 

 

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »