Náš tým

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala komplexní výcvik v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha). Dříve působila jako školní psycholožka. Má zkušenosti s individuální psychologickou péčí o děti i spoluprací s rodinami. Je lektorkou Kurzů efektivního rodičovství. 

Vede poradnu V klidu o neklidu, je lektorkou vzdělávacích programů v oblasti problematiky ADHD. S neklidnými dětmi pracuje metodou Snoezelen. Můžete se s ní rovněž setkat na školách v rámci terénní poradny a tréninku sociálně-emočních dovedností ve třídách.  V Centru pro rodinu a sociální péči působí rovněž jako vedoucí Sekce služeb pro rodinu.

Kontakt: tatiana.jopkova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 202

Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je frekventantkou akreditovaného pětiletého výcviku v Integrativní psychoterapii (MUDr. Jan Kubánek, 2015 – 2019). Jako školní psycholog na základní škole se věnovala individuální psychologické péči o děti, preventivní a intervenční práci ve třídách, spolupracovala též s rodiči, pedagogy i asistenty pedagoga. Cenné zkušenosti získala vedením osobnostně rozvojových dětských skupin.

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako odborný pracovník v oblasti ADHD. Na školách se s ní můžete setkat v rámci tréninků sociálně-emočních dovedností a v terénní poradně, dále působí jako lektorka programu Skeener a  psycholožka poradny V klidu o neklidu.

Kontakt: jana.pospisilova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 202

Vystudovala obor sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě a obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala lektorský kurz Efektivního rodičovství. Pracovala jako asistent pedagoga v mateřské škole
a od roku 2016 pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči. Dříve působila také jako pečující osoba v dětském odpoledním klubu KERáček
v rámci projektu „Rodina i kariéra – není žádná bariéra“, který koordinovala.V současné době pracuje na pozici koordinátorky programů pro neklidné a hyperaktivní děti (ADHD).  Mimo to je také koordinátorkou projektu Na rozcestí, který se věnuje neúplným rodinám.

Kontakt: ivana.stepankova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích, obor Vychovatelství. Působila více než 12 let ve Sdružení SOS Dětských vesničkách na pozici rodinná asistentka v rodinách pěstounek a následně jako pedagog – průvodce na Komunitě mládeže (program Kormidlo). 
V Centru pro rodinu a sociální péči dříve působila jako koordinátorka a pracovnice dětského klubu Hyperáček. Je lektorkou programů Háďata a Dílničky Motýlci. S neklidnými dětmi individuálně pracuje rovněž metodou Snoezelen. Vede  příměstský tábor pro neklidné a hyperaktivní děti. 

Kontakt: blanka.poucova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

Psychologii, speciální pedagogiku a pedagogiku – sociální práci vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Sedm let pracovala s dětmi se speciálními potřebami v oblasti institucionální výchovy. Zkušenosti získala rovněž v poradně pro rodinu a při práci s drogově závislou mládeží. Působí jako psycholog na Úřadě pro mezinárodněprávní ochranu dětí, kde se věnuje zejména dětem z mezinárodních rodin nacházejícím se v konfliktu nebo v rámci mezinárodního osvojení. Současně se věnuje klientům ve své soukromé praxi. Lektoruje témata z oblasti psychologie a pedagogiky.

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka programu Skeener.

Vystudovala speciální pedagogiku UP v Olomouci. Pracovala jako učitelka v běžných i speciálních třídách, v poradenském centru, zabývá se prací s dětmi s SPU i ADHD. Má soukromou logopedickou praxi. Je ředitelkou mateřské školy a certifikovanou lektorkou metody Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE).

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka programu AHA studio