Náš tým

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala komplexní výcvik v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha). Dříve působila jako školní psycholožka. Má zkušenosti s individuální psychologickou péčí o děti i spoluprací s rodinami. Je lektorkou Kurzů efektivního rodičovství. 

Vede poradnu V klidu o neklidu, je lektorkou vzdělávacích programů v oblasti problematiky ADHD. S neklidnými dětmi pracuje metodou Snoezelen. Můžete se s ní rovněž setkat na školách v rámci terénní poradny a tréninku sociálně-emočních dovedností ve třídách.  V Centru pro rodinu a sociální péči působí rovněž jako vedoucí Sekce služeb pro rodinu.

Kontakt: tatiana.jopkova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 202

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí také jako školní psycholožka. Cenné zkušenosti čerpá rovněž z práce s dětmi v rámci svých dobrovolnických aktivit.

V Centru pro rodinu a sociální péči působí v  aktivitách zaměřených na trénink sociálně-emočních dovedností v prostředí školní třídy a v terénní poradně na školách. Dále působí jako lektorka programu SKEENER a lektorka vzdělávacích kurzů pro rodiče.

Kontakt: e-mail: alena.sesulkova@crsp.cz tel.: +420 731 604 202

Vystudovala obor sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě a obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala lektorský kurz Efektivního rodičovství. Pracovala jako asistent pedagoga v mateřské škole
a od roku 2016 pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči. Dříve působila také jako pečující osoba v dětském odpoledním klubu KERáček
v rámci projektu „Rodina i kariéra – není žádná bariéra“, který koordinovala.V současné době pracuje na pozici koordinátorky programů pro neklidné a hyperaktivní děti (ADHD).  Mimo to je také koordinátorkou projektu Na rozcestí, který se věnuje neúplným rodinám.

Kontakt: ivana.stepankova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

Vystudovala obor Sociální činnost na VOŠ v Brně. Dříve působila jako instruktorka v Outdoor Resort Březová – letní tábory, školní výlety, sportovní a adaptační kurzy. Dále působila 6 let jako asistentka dítěte s aspergerovým syndromem.

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka programu Háďata 

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích, obor Vychovatelství. Působila více než 12 let ve Sdružení SOS Dětských vesničkách na pozici rodinná asistentka v rodinách pěstounek a následně jako pedagog – průvodce na Komunitě mládeže (program Kormidlo). 
V Centru pro rodinu a sociální péči dříve působila jako koordinátorka a pracovnice dětského klubu Hyperáček. Je lektorkou programu Háďata. S neklidnými dětmi individuálně pracuje rovněž metodou Snoezelen. Vede  příměstský tábor pro neklidné a hyperaktivní děti. 

Kontakt: blanka.poucova@crsp.cz, tel.: +420 731 604 064

Vystudovala speciální pedagogiku UP v Olomouci. Pracovala jako učitelka v běžných i speciálních třídách, v poradenském centru, zabývá se prací s dětmi s SPU i ADHD. Má soukromou logopedickou praxi. Je ředitelkou mateřské školy a certifikovanou lektorkou metody Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE).

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako lektorka programu AHA studio

Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Českém institutu PCA v Brně (terapie zaměřená na člověka podle C. R. Rogerse). Působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně, zkušenosti čerpala také při individuální práci s dospívajícími a dospělými klienty. 

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako externí pracovník v oblasti ADHD v programu Skeener.

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)