Snoezelen pro děti

snoezelen

Snoezelen pro děti využíváme jako metodu individuální práce s neklidnými dětmi v příjemném relaxačním prostoru, vybaveném vybranými světelnými a zvukovými prvky, vůněmi a hudbou, které necháváme působit za účelem uklidnění, ale i smyslové stimulace.

Jak metoda Snoezelen pro děti pomáhá

Sezení Snoezelen pomáhají snižovat stres, strach, nejistotu i projevy agrese a působí podpůrně a terapeuticky s pozitivním dopadem na výchovu a vzdělávání.  

Snoezelen je určen pro děti ve věku 6–12 let.

Cílem sezení je navozovat pocity pohody, spokojenosti a bezpečí, posilovat schopnost koncentrace a zklidnění, smyslové vnímání, podpořit zdravou emocionalitu a motivaci.

Kdy

  • 1 × za 14 dní 

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

eu_esf_logo

Aktivita je součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »