Komplexní podpora dětí s ADHD

eu_esf_logo

Projekt byl úspěšně realizován v období 1. 11. 2019 – 31. 1. 2022.

Projekt byl podpořen EU, registrační číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

Projekt Komplexní podpora dětí s ADHD

Cílem projektu je ověření komplexního přístupu práce s dětmi s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou u dětí předškolního a školního věku v rámci lokality Jihomoravského kraje do 31. 1. 2022.

Úkolem projektu je zaměřit se na všechny symptomy spojené s problematikou ADHD – poruchy pozornosti, hyperaktivitu, impulzivitu, rovněž na přidružené potíže – poruchy percepčně-motorických funkcí, poruchy kognitivních funkcí a emoční poruchy. Prostřednictvím projektu chce žadatel vytvořit a v praxi organizace otestovat originální kombinaci metod zaměřených na různé potíže spojené s ADHD. Podmínkou komplexní práce je rovněž participace dětí a zapojení rodičů a pracovníků škol.

Aktivity projektu

Programy pro děti:

 • AHA studio
 • Doučování dětí s ADHD
 • Snoezelen pro děti
 • Trénink sociálně-emočních dovedností a terénní poradna pro školy

Kurzy

 • Jak vychovávat dítě s ADHD
 • Jak v klidu z neklidu
 • Komunikace s dítětem s ADHD v praxi
 • Jak komunikovat s dětmi, aby to nebolelo
 • Zvládání (svého) neklidu u děti s ADHD
 • Rodičem neklidného dítěte v klidu a v pohodě
 • Tematické semináře pro rodiče dětí s ADHD