pro-rodice-neklidnych-deti

Pro rodiče neklidných dětí…

Na rodiče neklidných děti klade výchova velké nároky – na jejich trpělivost, emoce, vnímavost, důslednost, čas a další. Rodič je na výchovu mnohdy sám, protože nejbližší okolí nemá “nervy” či kapacitu se o hyperaktivní dítě starat. Případně vznikají různé neshody a konflikty stran výchovných přístupů.

Není tedy divu, že rodiče neklidných dětí často zažívají frustraci, nejistotu, bezmoc a vyčerpanost. Obrovské nároky, které s sebou výchova neklidného dítěte nese, je prostě nenechají vydechnout. Je potřeba ,,zatnout zuby“ a vydržet to? Nebo jsou nějaké jiné možnosti?

Jde to zvládnout!

Nejdříve je potřeba si připustit, že výchova neklidného dítěte je opravdu náročná, a že jako rodič mám právo na únavu i negativní emoce. Právě emoce mohou být často dobrým ukazatelem toho, že něco není v pořádku a je potřeba to změnit.

Druhý krok je dovolit si postarat se sám o sebe. Při výchově neklidného dítěte je obzvláště důležité pečovat o svoje potřeby, nejen o potřeby dítěte. Abyste jako rodiče mohli dávat, potřebujete i brát a ,,dobíjet baterky“.

Důležité je hledat zdroje podpory a možnosti, které vám při náročné výchově alespoň trochu uleví. Střídejte se s partnerem u jednotlivých denních povinností, využívejte pomoc příbuzných nebo se domluvte na vzájemné výpomoci s jinými rodiči (například jeden den se děti učí u Vás, druhý den u rodičů kamaráda), zvažte pomoc zvnějšku (např. doučovatel) a podobně.

Rodiče neklidných dětí nemusí být všezvládající roboti

Užitečné může být dát stopku nonstop servisu, zejména pokud se snažíte dělat pro své děti maximum – a za cenu velkého vyčerpání a opomíjení vlastních potřeb. Dítě nemá šanci naučit se být samostatné, aktivní a zodpovědné, když ví, že za něj vše někdo udělá. Zkuste někdy předat dítěti iniciativu (i když bude úkol dělat dlouho nebo to nebude perfektní). Neřešte vše, vyberte priority a ostatní věci vypusťte či odložte. Řekněte si, co je pro Vás za hranicí vašich kapacit (např. dělat s dítětem úkoly po večeři, kdy už na to nemáte sílu a trpělivost). S dítětem a ostatními členy rodiny to komunikujte a nastavte si pravidla.

A na závěr – dovolte si věnovat čas i sobě. Možná si nedovedete představit, že v nabitém denním maratonu je to vůbec reálné, a rovnou to vzdáte. Ale i drobné radosti či krátký čas, který si dopřejete, mají svůj význam. I kdyby to byla jen kávová pětiminutovka nebo krátká procházka, zatímco je dítě v kroužku… Někdy je třeba začít od malého krůčku, i ten je důležitý.

Rodinám s neklidnými a hyperaktivními dětmi pomáhá Centrum pro rodinu a sociální péči od roku 1999. Jsme tak jednou z nejzkušenějších organizací pro tuto oblast v České republice.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)