blog_lze_z_adhd_vyrust

Lze z ADHD vyrůst?

Dá se z ADHD vyrůst? V současnosti se většina odborníků na základě výzkumů a dlouhodobého sledování lidí s projevy ADHD přiklání k názoru, že tak jednoduché to není. Dřívější předpoklad o tom, že dítě z ADHD automaticky prostě vyroste, se dnes považuje za překonaný. Nepodléhejte však pesimismu – je tady dobrá zpráva, že dozrávání a účinná opatření v průběhu života vše mění k lepšímu a lepšímu. 

Takže lze z ADHD vyrůst?

Jak dítě roste, otevírají se mu stále nové a nové možnosti, jak se popasovat se svým neklidem i nepozorností. Získává stále nové životní zkušenosti, z nichž se může hodně věcí postupně naučit. I když to třeba trvá déle a může to být velkou zkouškou trpělivosti a důvěry v lepší zítřky ☺. Dítě postupně dozrává a stále více se učí vědomě ovlivňovat svoje reakce.

Důležitá je podpora

Co k tomu rozhodně potřebuje, je podpořit, motivovat a vidět pozitivní vzory a inspiraci – jak to zvládají lidé kolem, když jsou naštvaní, když se jim něco nedaří, když se nemůžou soustředit… Dítě se nejvíce naučí nápodobou – mnohem více než radami či návody. Člověk si také postupem času vytváří svoje vlastní způsoby zvládání obtížných situací. Není již jen „hračkou“ v pasti neklidu, vydanou napospas silným emocím a chaosu. Stává se stále více tvůrcem vlastního jednání. 

Jak člověk dospívá, může si vybrat zaměření studia a později práci, která vyhovuje jeho osobnosti a uplatnit v ní své vlastnosti a dovednosti. A když je nejhůř, dospělý člověk má možnost vyhledat pomoc či podporu, jakou právě potřebuje.

O výchově a komunikaci s dětmi s ADHD je také náš kurz Jak vychovávat dítě s ADHD, kde rodiče získají řadu praktických doporučení a užitečných tipů.