blog_lze_z_adhd_vyrust

Lze z ADHD vyrůst?

Dá se z ADHD vyrůst? V současnosti se většina odborníků na základě výzkumů a dlouhodobého sledování lidí s projevy ADHD přiklání k názoru, že tak jednoduché to není. Dřívější předpoklad o tom, že dítě z ADHD automaticky prostě vyroste, se dnes považuje za překonaný. Nepodléhejte však pesimismu – je tady dobrá zpráva, že dozrávání a účinná opatření v průběhu života vše mění k lepšímu a lepšímu. 

Takže lze z ADHD vyrůst?

Jak dítě roste, otevírají se mu stále nové a nové možnosti, jak se popasovat se svým neklidem i nepozorností. Získává stále nové životní zkušenosti, z nichž se může hodně věcí postupně naučit. I když to třeba trvá déle a může to být velkou zkouškou trpělivosti a důvěry v lepší zítřky ☺. Dítě postupně dozrává a stále více se učí vědomě ovlivňovat svoje reakce.

Důležitá je podpora

Co k tomu rozhodně potřebuje, je podpořit, motivovat a vidět pozitivní vzory a inspiraci – jak to zvládají lidé kolem, když jsou naštvaní, když se jim něco nedaří, když se nemůžou soustředit… Dítě se nejvíce naučí nápodobou – mnohem více než radami či návody. Člověk si také postupem času vytváří svoje vlastní způsoby zvládání obtížných situací. Není již jen „hračkou“ v pasti neklidu, vydanou napospas silným emocím a chaosu. Stává se stále více tvůrcem vlastního jednání. 

Jak člověk dospívá, může si vybrat zaměření studia a později práci, která vyhovuje jeho osobnosti a uplatnit v ní své vlastnosti a dovednosti. A když je nejhůř, dospělý člověk má možnost vyhledat pomoc či podporu, jakou právě potřebuje.

O výchově a komunikaci s dětmi s ADHD je také náš kurz Jak vychovávat dítě s ADHD, kde rodiče získají řadu praktických doporučení a užitečných tipů.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)