Poradna V klidu o neklidu

poradna-v-klidu-o-neklidu

Smyslem poradenství je pomoci rodičům hyperaktivních a neklidných dětí a odborníkům, kteří s dětmi s ADHD pracují (např. učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků) zvládat obtíže spojené s výchovou a prací s dětmi s ADHD.

Konkrétní témata, kterými se můžeme zabývat

 • porozumění konfliktním
 • situacím a jejich zvládání
 • přístup k dítěti ve škole nebo v zájmovém kroužku
 • efektivní komunikace s dítětem
 • motivace dítěte
 • řešení potíží se zvládáním učiva a domácí přípravy
 • nastavení denního režimu
 • rozvoj emočních dovedností dítěte
 • hravé techniky zapojování dítěte s ADHD do třídního kolektivu
 • seznámení s aktivizačními a metodickými pomůckami
 • posilování rodičovských kompetencí
 • a další…

Poradna je prostor pouze pro Vás, proto konzultace probíhají bez přítomnosti dítěte. V rámci poradny neprovádíme diagnostiku.

Poradenství je možné využít jednorázově i opakovaně. Vždy je nutné se předem objednat. V případě přidružených potíží dítěte je vhodné nás předem informovat.

Kontakt, objednání

 Mgr. Alena Šešulková 
 tel.: +420 / 731 604 202
 e-mail: alena.sesulkova@crsp.cz

poradna-google-meet

Jsme pro vás i on-line!

Využíváme komunikační platformu Google Meet.

Cena

390 Kč / 55 min. konzultace 

 • Uhrazení konzultace před termínem je nutné. Nelze hradit v den konání konzultace.  
 • Zrušení termínu konzultace je možné maximálně 48 hodin předem, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky. 
 • Při využití poradenství více osobami – např. partner, prarodič apod. se cena nenavyšuje.

Co říkají klienti

 • “Skvělé setkání s mnoha přínosnými podněty.”
 • “Moc děkuji. Skvělá práce, příprava, citlivost a vše!”
 • “Jsem velice spokojená, děkuji. Děkuji za všechny podněty, názory a povzbuzení.”

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)