Jak na ADHD u dětí – specifika a praktická doporučení

jak-na-adhd-u-deti

Pro pedagogy zejména 1. stupně ZŠ nabízíme kurz, který odpovídá na častou otázku (nejen) učitelů: “Jak na ADHD u dětí?” Představuje základní techniky práce s neklidným či hyperaktivním dítětem ve třídě.

Kurz Jak na ADHD u dětí – specifika a praktická doporučení

Cílem kurzu je nejen předat základní teoretické informace o diagnóze ADHD, ale také poskytnout konkrétní tipy na aktivity nebo pomůcky, které budete moci využít přímo ve třídě.

 • Seznámíte se s základními i přidruženými projevy ADHD. Podíváme se na to, jak tato diagnóza může komplikovat dítěti jeho práci ve škole.
 • Dozvíte se, jaké jsou specifické potřeby dítěte s ADHD v oblasti učení. Z kurzu si odnesete konkrétní aktivity a techniky na zlepšení pozornosti a zájmu o vyučovanou látku.
 • Věnovat se budeme také tomu, jak u dítěte podpořit motivaci k učení.
 • Budou Vám představeny praktické metody, jak u dítěte podpořit adaptivní vyjadřování emocí a jak zvládnout případný konflikt.
 • Představíme si základní pomůcky pro práci s dítětem s ADHD a možnosti, jak je integrovat do běžné výuky.
 • Prostor bude také pro představení kazuistik z praxe, dotazy a řešení situací, se kterými se Vy ve škole setkáváte.

Kurz je akreditován MŠMT. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování v rozsahu 6 hodin. Kurz nabízíme buď v prezenční nebo online formě.

Kdy

 • sobota 10. 12. 2022, 9.00–16.30 hod.
 • online 

Kde

 • prostřednictvím online platformy 

Cena

 • 1 200 Kč/účastník 

Objednejte si náš kurz

Nevyhovují vám vypsané termíny, nebo jste větší skupina a chcete kurz absolvovat společně třeba i ve vašich prostorách?

Kurz Jak na ADHD u dětí - specifika a praktická doporučení nabízíme též na objednání.

Cena dohodou dle počtu účastníků. Pro více podrobností kontaktujte koordinátorku programu.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)