Snoezelen pro děti (a jejich rodiče)

snoezelen

Snoezelen pro děti využíváme jako metodu individuální práce s neklidnými dětmi v příjemném relaxačním prostoru, vybaveném vybranými světelnými a zvukovými prvky, vůněmi a hudbou. To vše vytváří magické prostředí, které necháváme působit za účelem uklidnění, ale i smyslové stimulace.

Snoezelen pro děti i jejich rodiče

V rámci setkání Snoezelen pracuje lektor individuálně s dítětem. Nabízíme ale také možnost společného setkání pro děti i s jejich rodičem. Rodič se plnohodnotně účastní setkání. Během Snoezelen prožijete s dítětem společný příjemný zážitek v krásném prostředí a budete mít prostor si oba odpočinout.

Jak metoda Snoezelen dětem pomáhá

  • navození pocitu pohody, spokojenosti a bezpečí
  • podpora schopnosti soustředit se
  • snížení stresu, strachu, nejistoty a agrese
  • podpora zdravé emocionality
  • rozvoj smyslového vnímání
  • možnost odpočinku 

Kdy

  • konkrétní termíny a časy dle individuální domluvy 

* Zrušení setkání Snoezelen je možné maximálně 48 hodin                   před dohodnutým termínem, a to e-mailem nebo telefonicky.

Kde

  • Místnost Snoezelen, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena

  • 780 Kč/ setkání (pro dítě) 
  • 900 Kč/ setkání (pro dítě a jejich rodiče) 

* Je nutné uhradit setkání Snoezelen před termínem. Nelze hradit v den konání.

Snoezelen pro dospělé

Každý si zaslouží péči. Zejména v této uspěchané době je důležité se na chvíli zastavit a vydechnout. Proto nabízíme Snoezelen také pro dospělé jako formu relaxace v příjemném prostoru se světelnými a zvukovými prvky, vůněmi a hudbou.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »