Snoezelen pro děti (a jejich rodiče)

snoezelen

Snoezelen pro děti využíváme jako metodu individuální práce s neklidnými dětmi v příjemném relaxačním prostoru, vybaveném vybranými světelnými a zvukovými prvky, vůněmi a hudbou. To vše vytváří magické prostředí, které necháváme působit za účelem uklidnění, ale i smyslové stimulace.

Snoezelen pro děti i jejich rodiče

V rámci setkání Snoezelen pracuje lektor individuálně s dítětem. Nabízíme ale také možnost společného setkání pro děti i s jejich rodičem. Rodič se plnohodnotně účastní setkání. Během Snoezelen prožijete s dítětem společný příjemný zážitek v krásném prostředí a budete mít prostor si oba odpočinout.

Jak metoda Snoezelen dětem pomáhá

 • navození pocitu pohody, spokojenosti a bezpečí
 • podpora schopnosti soustředit se
 • snížení stresu, strachu, nejistoty a agrese
 • podpora zdravé emocionality
 • rozvoj smyslového vnímání
 • možnost odpočinku 

Kdy

 • úterý a středa
 • konkrétní termíny a časy dle individuální domluvy 

* Zrušení setkání Snoezelen je možné maximálně 48 hodin                   před dohodnutým termínem, a to e-mailem nebo telefonicky.

Kde

 • Místnost Snoezelen, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena

 • 780 Kč/ setkání (pro dítě) 
 • 900 Kč/ setkání (pro dítě a jejich rodiče) 

* Je nutné uhradit setkání Snoezelen před termínem. Nelze hradit v den konání.

Snoezelen pro dospělé

Každý si zaslouží péči. Zejména v této uspěchané době je důležité se na chvíli zastavit a vydechnout. Proto nabízíme Snoezelen také pro dospělé jako formu relaxace v příjemném prostoru se světelnými a zvukovými prvky, vůněmi a hudbou.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)