Jak budovat sebedůvěru dítěte?

Workshop Jak budovat sebedůvěru dítěte

Sebeobraz neklidných dětí často bývá poznamenán jejich neúspěchy a většími či menšími selháními. Vypořádat se s vlastními nedostatky není jednoduchý úkol. Pokud si však dítě alespoň trochu věří, zvládá vše lépe.

Dobrou zprávou je, že my – dospělí – můžeme děti na této nelehké cestě podpořit, dodávat jim odvahu a budovat jejich lepší sebedůvěru. Na workshopu Jak budovat sebedůvěru dítěte si ukážeme, proč je to u neklidných dětí zvlášť důležité a hlavně: JAK NA TO.

Max. počet účastníků: 15

Kdy

  • pátek 8. 10. 2021
  • v čase 16:00–18:30 hod. 

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 280/7 Brno, Klubový sál 
     

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)