Jak na učení u neklidného dítěte?

Workshop Jak na učení u neklidného dítěte je tu pro rodiče, pedagogy i nepedagogické pracovníky.

Workshop Jak na učení u neklidného dítěte

Učení klade na neklidné dítě velké nároky – vyžaduje pozornost, úsilí, chuť, zklidnění a schopnost zvládat překážky. Není se pak čemu divit, že příprava do školy přináší neklidnému dítěti často též stres, nechuť a různé negativní emoce. Frustraci a nepohodu zažívá mnohdy i samotný rodič.

Proč je příprava do školy pro neklidné dítě tak náročná? Jak pomoci dítěti s přípravou do školy tak, aby ho to bavilo? Jak vhodně nastavit prostředí pro domácí přípravu? … To jsou témata, kterým se budeme v rámci workshopu Jak na učení u neklidného dítěte věnovat.  Prostor bude i na vzájemnou inspiraci a sdílení zkušeností.

Max. počet účastníků: 10

Kdy

  • 17. 9. 2021, 16.30–19.00 hod. 

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
    Klubový sál, 2. patro

Lektor

Mgr. Martina Koubíková, Ph.D.

Vystudovala psychologii na brněnské FSS MU. Čtyři roky pracovala jako školní psycholožka na základní škole. Působí jako lektorka a má vlastní psychologickou praxi. Aktuálně si užívá radosti (i strasti) rodičovské dovolené.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)