Akreditované kurzy

Odborníkům pracujícím s dětmi (učitelé, vychovatelé, vedoucí kroužků pro děti apod.) a samozřejmě i rodičům nabízíme akreditované kurzy (MŠMT) věnované problematice ADHD. Předáme vám nejen základní teoretické informace, součástí kurzů jsou sebezkušenostní aktivity, kazuistiky z praxe a řešení konkrétních situací