Jak motivovat neklidné dítě?

jak-motivovat-neklidne-dite

Znáte situaci, kdy se snažíte dítě něco naučit, povzbudit v plnění jeho povinností či někam ho posunout… ale ono to nejde? Možná je to pro dítě příliš velká výzva a bojí se selhání. Nebo se mu prostě nechce. Co ale s tím? Jak motivovat neklidné dítě?

Motivace je při výchově a práci s dětmi s ADHD zcela zásadní. Bez ní je velmi obtížné učit dítě potřebným dovednostem nebo nastavit nějakou změnu v jeho chování. 

Max. počet účastníků: 15

Workshop Jak motivovat neklidné dítě?

Na tomto workshopu se společně podíváme teoreticky i prakticky na principy pozitivní motivace, která je považována za nejefektivnější způsob práce s dětmi s ADHD. Na konkrétních situacích si poté ukážeme, způsoby, jakými lze tyto princip zařadit do každodenního života a odnesete si inspiraci, kterou budete moci využít i v dalších výchovných situacích.

Kdy

  • 25. 2. 2022 v čase 16.00-19.00 hod. 

Kde

  • online 

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)