Pro školy

Pro školy poskytujeme konzultace a poradenství pedagogickým pracovníkům škol, rodičům i dětem. 

Trénink sociálně-emočních dovedností a terénní poradna pro školy

Společně s Vámi systematicky pracujeme s celým třídním kolektivem, kde je dítě s ADHD. Věnujeme se konkrétním potížím spojeným s ADHD, s nimiž se ve své školní praxi potýkáte. Nabídneme Vám praktická doporučení a vhodné modely, jak na projevy ADHD reagovat a jak s nimi ve škole pracovat. 

Pracujeme společně s Vámi přímo tam, kde to nejvíce potřebujete – v prostředí Vaší školy. Nemusíte nikam chodit, přijedeme za Vámi.

Trénink sociálně-emočních dovedností

  • cyklus setkání umožňující natrénovat dítěti s ADHD potřebné sociální a emoční dovednosti přímo v kolektivu jeho třídy
  • systematická práce s celým třídním kolektivem

Terénní poradna na školách 

  • konzultace s pedagogy, pracovníky školních poradenských pracovišť, rodiči i dětmi

Kontakt a objednání

Mgr. Alena Šešulková 
tel.: +420 / 731 604 202
e-mail: alena.sesulkova@crsp.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)