Pro školy

pro-skoly

Pro školy poskytujeme konzultace a poradenství pedagogickým pracovníkům škol, rodičům i dětem. 

Trénink sociálně-emočních dovedností a terénní poradna pro školy

Společně s Vámi systematicky pracujeme s celým třídním kolektivem, kde je dítě s ADHD. Věnujeme se konkrétním potížím spojeným s ADHD, s nimiž se ve své školní praxi potýkáte. Nabídneme Vám praktická doporučení a vhodné modely, jak na projevy ADHD reagovat a jak s nimi ve škole pracovat. 

Pracujeme společně s Vámi přímo tam, kde to nejvíce potřebujete – v prostředí Vaší školy. Nemusíte nikam chodit, přijedeme za Vámi.

Trénink sociálně-emočních dovedností

  • cyklus setkání umožňující natrénovat dítěti s ADHD potřebné sociální a emoční dovednosti přímo v kolektivu jeho třídy
  • systematická práce s celým třídním kolektivem

Terénní poradna na školách 

  • konzultace s pedagogy, pracovníky školních poradenských pracovišť, rodiči i dětmi

Kontakt a objednání

Bc. Zuzana Vintrová
tel.: +420 / 731 604 202
e-mail: zuzana.vintrova@crsp.cz