Jak se domluvit s neklidným dítětem?

Workshop Jak se domluvit s neklidným dítětem

Komunikace s neklidným dítětem může být oříšek. Není vždy lehké najít společnou řeč a domluvit se na řešení situace. 

Jak se domluvit s dítětem tak, abyste ho získali pro spolupráci? Jak porozumět jeho vlastní řeči? Zkrátka, jak spolu komunikovat efektivně a bez zbytečných konfliktů? 

Přijďte se na workshop Jak se domluvit s neklidným dítětem seznámit s praktickými tipy a doporučeními pro efektivní komunikaci s dítětem s ADHD. Vyzkoušíme si osvědčené techniky a postupy, které se Vám určitě budou hodit. 

Max. počet účastníků: 15

Kdy

  • připravujeme pro rok 2022

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
    Klubový sál, 2. patro

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)