blog_co_pomaha

Co pomáhá…

Možná jste si všimli, že Vaše dítě s ADHD funguje za určitých okolností lépe než jindy.  Zatímco někdy se Vám např. Vaše snaha motivovat ho k přípravě do školy či k jiné činnosti zdá být prostě marnou, přece se dá „vychytat“ den či situace, kdy to jde všechno mnohem snáz. Máme pár tipů, na to, co pomáhá.

Kdy dítě obvykle funguje nejlépe?

Neklidné dítě nemá rádo stereotyp a nudu. Fádností ho nejspíše nenamotivujete k ničemu. Když se ale pro nějakou věc či úkol nadchne, zpravidla se do něho dokáže ponořit – a často s velkou energií. Jde jen o to, umožnit mu toto nadšení si prožít a využít ho k dobré věci. Lehce se to říká, těžší je to uvést do praxe? Přemýšlejte o tom, co Vaše dítě baví, mluvte s ním o tom,  nechte si vše vysvětlit, zajímejte se. A pak to jen využijte v potřebné situaci jako motivaci k práci. 

Co pomáhá?

Dítě také obvykle „funguje“ lépe, když se dobře vyspí. Protože u ADHD se nelze spolehlivě opřít o vnitřní hodiny a lehce zklidnit, myslete na pravidelný režim a dostatek spánku. 

Ke zvládnutí vnitřního chaosu dítěti pomůže přiměřená vnější organizovanost. Používejte názorné pomůcky, harmonogramy dne, přehledy, veďte dítě citlivě k udržování systému v jeho věcech. 

Nepožadujte po dítěti více věcí naráz, dávejte mu raději méně úkolů, které zvládne, a to postupně. Pro člověka s ADHD je velmi motivující, když vidí výsledek svého snažení hodně brzy. Vzdálené budoucí odměny proto zpravidla nefungují. Usilujte s dítětem o krátkodobé cíle – platí zde heslo „postupně, po krůčcích“. 

Chcete se dozvědět více? Přihlaste se do našeho kurzu Jak v klidu z neklidu, který mimo jiné představuje aktivity, které mohou být užitečné pro zklidnění neklidných dětí v předškolním a mladším školním věku.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)