Snoezelen pro neklidné děti. Jak může pomoci?

Snoezelen je multismyslové prostředí, které zároveň může sloužit prostor pro terapeutickou či pedagogickou práci. Snoezelen pro neklidné děti nabízí převedším možnost zklidnění, svobody a relaxace.

Co si představit, když se řekne Snoezelen…

Snoezelen je multismyslové prostředí, které zároveň může sloužit prostor pro terapeutickou či pedagogickou práci. Termín pochází ze spojení dvou holandských slov snuffelen (čichat) a doezelen (odpočívat). Tato slova také vystihují základní charakteristické znaky Snoezelen. Je to prostor, jehož hlavním cílem je smyslové stimulace a relaxace.

Lektor s dítětem pracuje ve speciálně upravené místnosti pomocí podnětů působících na jednotlivé smysly. Například světelné prvky, svítící bublinkový vodní sloup, hmatové pomůcky s různými povrchy, relaxační hudba, hůl navozující zvuky padajícího deště, olejový projektor a mnoho dalšího. Prostor Snoezelen velmi dobře vystihla jedna z klientek, která jej popsala jako „magické prostředí“. S poskytnutými pomůckami děti libovolně manipulují, což jim umožňuje jednotlivé smysly naplno prožít.

Práce ve Snoezelen mi dává velký smysl v tom, že se můžu s dítětem potkat v prostoru, který nám (oběma) dává možnost uvolnění, otevření se a prožívání nadšení z jednoduchých věcí. Což je podle mého v dnešní době pro dítě velmi důležité.
Lektorka Snoezelen

Co přináší prostředí Snoezelen pro neklidné děti?

Jelikož v místnosti pracuje lektor Snoezelen vždy pouze s jedním dítětem, může dítě lépe poznat a věnovat se jeho konkrétním potřebám. Náplň Snoezelen celého procesu i jednotlivých setkání se tedy přizpůsobuje přání rodičů i samotného dítěte.

snoezelen-pro-neklidne-deti

Prvním a nejdůležitějším úkolem prostředí Snoezelen je vytvoření důvěrné atmosféry, navození pocitu uvolnění a přijetí, nebo také probouzení zájmu a radosti ze vzájemného sdílení. Prostředí Snoezelen je pro děti specifické tím, že si toto prostředí samy kontrolují – nic zde není zakázáno. Díky tomu si odnášejí pozitivní zážitek, že jsou přijímané takové, jaké jsou, s jejich aktuálními pocity a náladou. Zejména tento terapeutický účinek Snoezelen pomáhá snižovat nejistotu, podporuje sebevědomí, schopnost rozhodovat se a kreativitu. Druhotně může působit také na strach a projevy agrese.

M. přišel jednoho dne na setkání úplně bez energie a ve špatné náladě. Svalil se do sedacího vaku a vypadal, že jediné, co by chtěl, je spát. A tak jsme spolu jen byli. Zakusil si, že v tuto chvíli nic nemusí a je to v pořádku. Postupně se začal zajímat o pomůcky a v závěru setkání se celý rozjařený rozběhl k mamince.
Lektorka Snoezelen

Podpoření schopnosti relaxovat

Snoezelen je také relaxační prostor. Pomocí vybraných senzorických podnětů se lektor s dítětem zaměřuje na podpoření schopnosti zklidnění se a navození pocitu uvolnění. Mohou se učit jednotlivé relaxační techniky, práci se stresem nebo práci s koncentrací pozornosti. To také často oceňují rodiče neklidných dětí:

Oceňuji, že syn začal lépe vnímat, že existují relaxační/uklidňující techniky a že je to něco, co by mu mohlo pomoci, když se cítí nesvůj nebo má s něčím problém.

Konkrétní cíl setkávání lze poté přizpůsobit potížím, se kterými se dítě s ADHD ve svém životě potkává. Ve Snoezelen je možné se podle preferencí klienta a schopností lektora zaměřit na rozvoj smyslového vnímání, rozvoj jemné a hrubé motoriky, práci s emocemi, s vyjadřováním pocitů, rozvoj komunikace nebo například také podporu motivace. Snoezelen je něco, co je zkrátka potřeba zažít.

Rodinám s neklidnými a hyperaktivními dětmi pomáhá Centrum pro rodinu a sociální péči od roku 1999. Jsme tak jednou z nejzkušenějších organizací pro tuto oblast v České republice.

eu_esf_logo

Aktivita je součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.