Snoezelen pro neklidné děti. Jak může pomoci?

Snoezelen je multismyslové prostředí, které zároveň může sloužit prostor pro terapeutickou či pedagogickou práci. Snoezelen pro neklidné děti nabízí převedším možnost zklidnění, svobody a relaxace.

Co si představit, když se řekne Snoezelen…

Snoezelen je multismyslové prostředí, které zároveň může sloužit prostor pro terapeutickou či pedagogickou práci. Termín pochází ze spojení dvou holandských slov snuffelen (čichat) a doezelen (odpočívat). Tato slova také vystihují základní charakteristické znaky Snoezelen. Je to prostor, jehož hlavním cílem je smyslové stimulace a relaxace.

Lektor s dítětem pracuje ve speciálně upravené místnosti pomocí podnětů působících na jednotlivé smysly. Například světelné prvky, svítící bublinkový vodní sloup, hmatové pomůcky s různými povrchy, relaxační hudba, hůl navozující zvuky padajícího deště, olejový projektor a mnoho dalšího. Prostor Snoezelen velmi dobře vystihla jedna z klientek, která jej popsala jako „magické prostředí“. S poskytnutými pomůckami děti libovolně manipulují, což jim umožňuje jednotlivé smysly naplno prožít.

Práce ve Snoezelen mi dává velký smysl v tom, že se můžu s dítětem potkat v prostoru, který nám (oběma) dává možnost uvolnění, otevření se a prožívání nadšení z jednoduchých věcí. Což je podle mého v dnešní době pro dítě velmi důležité.
Lektorka Snoezelen

Co přináší prostředí Snoezelen pro neklidné děti?

Jelikož v místnosti pracuje lektor Snoezelen vždy pouze s jedním dítětem, může dítě lépe poznat a věnovat se jeho konkrétním potřebám. Náplň Snoezelen celého procesu i jednotlivých setkání se tedy přizpůsobuje přání rodičů i samotného dítěte.

snoezelen-pro-neklidne-deti

Prvním a nejdůležitějším úkolem prostředí Snoezelen je vytvoření důvěrné atmosféry, navození pocitu uvolnění a přijetí, nebo také probouzení zájmu a radosti ze vzájemného sdílení. Prostředí Snoezelen je pro děti specifické tím, že si toto prostředí samy kontrolují – nic zde není zakázáno. Díky tomu si odnášejí pozitivní zážitek, že jsou přijímané takové, jaké jsou, s jejich aktuálními pocity a náladou. Zejména tento terapeutický účinek Snoezelen pomáhá snižovat nejistotu, podporuje sebevědomí, schopnost rozhodovat se a kreativitu. Druhotně může působit také na strach a projevy agrese.

M. přišel jednoho dne na setkání úplně bez energie a ve špatné náladě. Svalil se do sedacího vaku a vypadal, že jediné, co by chtěl, je spát. A tak jsme spolu jen byli. Zakusil si, že v tuto chvíli nic nemusí a je to v pořádku. Postupně se začal zajímat o pomůcky a v závěru setkání se celý rozjařený rozběhl k mamince.
Lektorka Snoezelen

Podpoření schopnosti relaxovat

Snoezelen je také relaxační prostor. Pomocí vybraných senzorických podnětů se lektor s dítětem zaměřuje na podpoření schopnosti zklidnění se a navození pocitu uvolnění. Mohou se učit jednotlivé relaxační techniky, práci se stresem nebo práci s koncentrací pozornosti. To také často oceňují rodiče neklidných dětí:

Oceňuji, že syn začal lépe vnímat, že existují relaxační/uklidňující techniky a že je to něco, co by mu mohlo pomoci, když se cítí nesvůj nebo má s něčím problém.

Konkrétní cíl setkávání lze poté přizpůsobit potížím, se kterými se dítě s ADHD ve svém životě potkává. Ve Snoezelen je možné se podle preferencí klienta a schopností lektora zaměřit na rozvoj smyslového vnímání, rozvoj jemné a hrubé motoriky, práci s emocemi, s vyjadřováním pocitů, rozvoj komunikace nebo například také podporu motivace. Snoezelen je něco, co je zkrátka potřeba zažít.

Rodinám s neklidnými a hyperaktivními dětmi pomáhá Centrum pro rodinu a sociální péči od roku 1999. Jsme tak jednou z nejzkušenějších organizací pro tuto oblast v České republice.

eu_esf_logo

Aktivita je součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)