proc_je_tak_negativisticke

Proč je tak negativistické

Pláč, křik, odmítání, zase špatná nálada či bouřlivá negativní reakce… dá to pěkně zabrat. Negativistická, tedy odmítavá, reakce se u dítěte obvykle dostaví v situacích, které jsou pro něho obtížně zvládnutelné z různých důvodů. Problémem obvykle není  přímo to, co se děje, ale fakt, že dítě neví, jak se s tím má vypořádat. Každopádně tak nereaguje jen proto, aby nás „naštvalo“ nebo aby prostě „zlobilo“. I když je to pro okolí velká zkouška nervů.

Co se za negativizmem může skrývat? Jak mu rozumět?

Dítě volá o pomoc, protože si neví rady. Možná nezvládá změnu struktury situace – např. vstávání, ranní vypravování, odchod z domova, školky, školy či z návštěvy. Čelí výzvě, jak tuto změnu zvládnout, jak reagovat. Nejrizikovějšími jsou zde nepředpokládané, náhlé změny situací, např. přerušení hry a rychlý odchod. Zde pomůžou pravidelné rituály, které dělají změny pro dítě přehlednějšími, předvídatelnými a známými. Může pomoct i jasná informace či domluva předcházející změně. 

Proč je tak negativistické?

Negativismus může být rovněž známkou přetížení či únavy. Ty přitom můžou vzniknout nenápadně v důsledků symptomů ADHD (větší dráždivost k podnětům, obtížné zklidnění apod.) Každý další podnět, nárok okolí či změna pak už prostě přesahuje momentální kapacitu dítěte. Co s tím? Pracovat s dítětem průběžně na zachycení včasných známek únavy, mluvit s ním o tom a hledat konkrétní způsoby zklidnění, které se dítě naučí využívat. 

Někdy dítě zkrátka jen potřebuje pochopení. Když mu jeho špatnou náladu nebudeme zakazovat a projevíme empatii, zpravidla odezní dříve. Situaci bychom zároveň měli využít k citlivému, ale jasnému vytyčení hranic v chování – dítě se tak může učit, jaké reakce jsou již „přes čáru“ („Chápu, že si teď naštvaný. Ale přestaň na mne křičet.“). Následovat by měla nabídka alternativní reakce, která je tolerovatelná a dítěti pomůže situaci zvládnout (např. bouchnout si do polštáře apod.).

Pracujete s dětmi s ADHD? Pak pro vás máme dva kurzy věnované specifikům hyperaktivních dětí – Úvod do problematiky ADHDPraktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD.