proc_je_tak_negativisticke

Proč je tak negativistické

Pláč, křik, odmítání, zase špatná nálada či bouřlivá negativní reakce… dá to pěkně zabrat. Negativistická, tedy odmítavá, reakce se u dítěte obvykle dostaví v situacích, které jsou pro něho obtížně zvládnutelné z různých důvodů. Problémem obvykle není  přímo to, co se děje, ale fakt, že dítě neví, jak se s tím má vypořádat. Každopádně tak nereaguje jen proto, aby nás „naštvalo“ nebo aby prostě „zlobilo“. I když je to pro okolí velká zkouška nervů.

Co se za negativizmem může skrývat? Jak mu rozumět?

Dítě volá o pomoc, protože si neví rady. Možná nezvládá změnu struktury situace – např. vstávání, ranní vypravování, odchod z domova, školky, školy či z návštěvy. Čelí výzvě, jak tuto změnu zvládnout, jak reagovat. Nejrizikovějšími jsou zde nepředpokládané, náhlé změny situací, např. přerušení hry a rychlý odchod. Zde pomůžou pravidelné rituály, které dělají změny pro dítě přehlednějšími, předvídatelnými a známými. Může pomoct i jasná informace či domluva předcházející změně. 

Proč je tak negativistické?

Negativismus může být rovněž známkou přetížení či únavy. Ty přitom můžou vzniknout nenápadně v důsledků symptomů ADHD (větší dráždivost k podnětům, obtížné zklidnění apod.) Každý další podnět, nárok okolí či změna pak už prostě přesahuje momentální kapacitu dítěte. Co s tím? Pracovat s dítětem průběžně na zachycení včasných známek únavy, mluvit s ním o tom a hledat konkrétní způsoby zklidnění, které se dítě naučí využívat. 

Někdy dítě zkrátka jen potřebuje pochopení. Když mu jeho špatnou náladu nebudeme zakazovat a projevíme empatii, zpravidla odezní dříve. Situaci bychom zároveň měli využít k citlivému, ale jasnému vytyčení hranic v chování – dítě se tak může učit, jaké reakce jsou již „přes čáru“ („Chápu, že si teď naštvaný. Ale přestaň na mne křičet.“). Následovat by měla nabídka alternativní reakce, která je tolerovatelná a dítěti pomůže situaci zvládnout (např. bouchnout si do polštáře apod.).

Pracujete s dětmi s ADHD? Pak pro vás máme dva kurzy věnované specifikům hyperaktivních dětí – Úvod do problematiky ADHDPraktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)