priprava-do-skoly

Neklidné dítě a příprava do školy

Nechuť, pláč, hádky, možná i nadávky. I takto občas může vypadat příprava do školy a každodenní plnění domácích úkolů. Zvláště pokud jste rodičem neklidného dítěte. Přitom není výjimkou, že neklidné děti musí u domácí přípravy strávit více času než ostatní děti. Při školní výuce se totiž hůře soustředí a dlouho u zadaného úkolu nevydrží, a tak se stává, že jim unikají důležité informace z výkladu učitele, práci ve škole nestihnou a nosí si ji domů na dodělání.

To vše se potom může podepsat na jejich prospěchu a na celkové motivaci k učení. Úkoly ze školy se neustále kupí a stále přibývají další. Tím stoupá časová náročnost domácí přípravy ještě více než u ostatních dětí. A je na rodičích, aby s dětmi doma vše dohnali. Navíc ještě rodiče musí bojovat s nechutí dítěte úkoly plnit nebo mu s učením pomáhat do vyššího věku, než si představovali. Není čemu se divit, že potom během společného učení graduje na obou stranách únava, frustrace a očekávané výsledky společného snažení stejně nepřichází. Nesmíme zapomenout také na to, že rodiče nemusí mít čas ani energii se s dětmi po návratu z práce úkolům věnovat. Čas, který by jinak mohli se svými dětmi strávit koníčky či společnou zábavou, snadno sebere školní příprava.

Jak z toho ven?

Jednou z variant, jak dítěti pomoci s domácí přípravou je doučování s doučovatelem. Jaké může mít toto doučování výhody oproti běžné domácí přípravě?

  • Doučovatel je často pedagogický pracovník nebo student pedagogiky. Má tedy potřebnou znalost učiva i pedagogické dovednosti.
  • Doučovatel má mnohem více energie a času věnovat se dítěti. Díky tomu může vytvořit lepší podmínky pro učení, má prostor pracovat s motivací dítěte a jeho vztahu k probírané látce.
  • Během doučování doučovatel pracuje s dítětem individuálně. Může přizpůsobit svůj výklad či způsob práce konkrétnímu dítěti.
  • Rodič má více prostoru a času pro sebe. Doučování umožňuje rodiči věnovat se sobě, svým zálibám nebo ostatním dětem.
  • Odpadne každodenní trápení a nepříjemné pocity, které doučování přináší rodiči i dítěti. Rodič má větší čas i prostor věnovat se s dítětem příjemným společným zážitkům a posilovat tak svůj vzájemný vztah.

priprava-do-skoly

Příprava do školy s doučováním v praxi

Paní doučovatelka vždy uměla synovi vše vysvětlit jinak než paní učitelka ve škole. Syn často až na doučování látku pochopil. Navíc si s paní doučovatelkou vytvořil krásný vztah a nyní spolu tráví společný čas i nad rámec doučování.

Maminka neklidného dítěte o doučování

Vybavuji si chvíli, kdy jsme se potýkali s nechutí do nového učiva a demotivací, bylo potřeba oceňovat, že se chlapec do doučování zapojuje a snaží se každou úlohu vyřešit. To také zabralo, chlapec ve škole přestal mít problémy s navazujícím učivem, stal se doučovatelem svých spolužáků a také se začal více těšit, co se nového může opět na doučování dozvědět. Co víc si může doučovatel přát…

Doučovatelka

Lektorka uměla dobře učit a vysvětlit mi matematiku nebo fyziku lépe než ve škole. Hrály jsme spolu také různé hry a učení bylo zábavné.

Zkušenosti dítěte z doučování

Tipy na přípravu do školy

Aneb jak si zpříjemnit nejen distanční výuku, ale i každodenní společné učení…

V případě zájmu může rodič také navštívit řadu našich workshopů a kurzů a vzdělávat se ve způsobech, jak s neklidným dítětem pracovat. Tématu domácí přípravy se věnují například kurzy Jak na učení u neklidného dítěte nebo Jak motivovat neklidné dítě

Příprava do školy: doučování dětí s ADHD

V CRSP nabízíme doučování. Naši doučovatelé jsou nejen pedagogičtí pracovníci, ale také mají zkušenosti s prací s neklidnými dětmi.

Rodinám s neklidnými a hyperaktivními dětmi pomáhá Centrum pro rodinu a sociální péči od roku 1999. Jsme tak jednou z nejzkušenějších organizací pro tuto oblast v České republice.

eu_esf_logo

Aktivita je součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)