priprava-do-skoly

Neklidné dítě a příprava do školy

Nechuť, pláč, hádky, možná i nadávky. I takto občas může vypadat příprava do školy a každodenní plnění domácích úkolů. Zvláště pokud jste rodičem neklidného dítěte. Přitom není výjimkou, že neklidné děti musí u domácí přípravy strávit více času než ostatní děti. Při školní výuce se totiž hůře soustředí a dlouho u zadaného úkolu nevydrží, a tak se stává, že jim unikají důležité informace z výkladu učitele, práci ve škole nestihnou a nosí si ji domů na dodělání.

To vše se potom může podepsat na jejich prospěchu a na celkové motivaci k učení. Úkoly ze školy se neustále kupí a stále přibývají další. Tím stoupá časová náročnost domácí přípravy ještě více než u ostatních dětí. A je na rodičích, aby s dětmi doma vše dohnali. Navíc ještě rodiče musí bojovat s nechutí dítěte úkoly plnit nebo mu s učením pomáhat do vyššího věku, než si představovali. Není čemu se divit, že potom během společného učení graduje na obou stranách únava, frustrace a očekávané výsledky společného snažení stejně nepřichází. Nesmíme zapomenout také na to, že rodiče nemusí mít čas ani energii se s dětmi po návratu z práce úkolům věnovat. Čas, který by jinak mohli se svými dětmi strávit koníčky či společnou zábavou, snadno sebere školní příprava.

Jak z toho ven?

Jednou z variant, jak dítěti pomoci s domácí přípravou je doučování s doučovatelem. Jaké může mít toto doučování výhody oproti běžné domácí přípravě?

  • Doučovatel je často pedagogický pracovník nebo student pedagogiky. Má tedy potřebnou znalost učiva i pedagogické dovednosti.
  • Doučovatel má mnohem více energie a času věnovat se dítěti. Díky tomu může vytvořit lepší podmínky pro učení, má prostor pracovat s motivací dítěte a jeho vztahu k probírané látce.
  • Během doučování doučovatel pracuje s dítětem individuálně. Může přizpůsobit svůj výklad či způsob práce konkrétnímu dítěti.
  • Rodič má více prostoru a času pro sebe. Doučování umožňuje rodiči věnovat se sobě, svým zálibám nebo ostatním dětem.
  • Odpadne každodenní trápení a nepříjemné pocity, které doučování přináší rodiči i dítěti. Rodič má větší čas i prostor věnovat se s dítětem příjemným společným zážitkům a posilovat tak svůj vzájemný vztah.

priprava-do-skoly

Příprava do školy s doučováním v praxi

Paní doučovatelka vždy uměla synovi vše vysvětlit jinak než paní učitelka ve škole. Syn často až na doučování látku pochopil. Navíc si s paní doučovatelkou vytvořil krásný vztah a nyní spolu tráví společný čas i nad rámec doučování.

Maminka neklidného dítěte o doučování

Vybavuji si chvíli, kdy jsme se potýkali s nechutí do nového učiva a demotivací, bylo potřeba oceňovat, že se chlapec do doučování zapojuje a snaží se každou úlohu vyřešit. To také zabralo, chlapec ve škole přestal mít problémy s navazujícím učivem, stal se doučovatelem svých spolužáků a také se začal více těšit, co se nového může opět na doučování dozvědět. Co víc si může doučovatel přát…

Doučovatelka

Lektorka uměla dobře učit a vysvětlit mi matematiku nebo fyziku lépe než ve škole. Hrály jsme spolu také různé hry a učení bylo zábavné.

Zkušenosti dítěte z doučování

Tipy na přípravu do školy

Aneb jak si zpříjemnit nejen distanční výuku, ale i každodenní společné učení…

V případě zájmu může rodič také navštívit řadu našich workshopů a kurzů a vzdělávat se ve způsobech, jak s neklidným dítětem pracovat. Tématu domácí přípravy se věnují například kurzy Jak na učení u neklidného dítěte nebo Jak motivovat neklidné dítě

Příprava do školy: doučování dětí s ADHD

V CRSP nabízíme doučování. Naši doučovatelé jsou nejen pedagogičtí pracovníci, ale také mají zkušenosti s prací s neklidnými dětmi.

Rodinám s neklidnými a hyperaktivními dětmi pomáhá Centrum pro rodinu a sociální péči od roku 1999. Jsme tak jednou z nejzkušenějších organizací pro tuto oblast v České republice.

eu_esf_logo

Aktivita je součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.