blog_jak_se_vidi

Jak se vidí dítě s ADHD

Malá sonda do toho, jak se vidí dítě s ADHD

„Mám černou duši,“ řekl s nepřítomným, smutným výrazem ve tváři.

„Co to znamená?“ ptám se jej.

Odpovídá takřka bez zaváhání: „Že jsem zlej.“ Myslí to naprosto vážně a je vidět, že tomu věří. A to nejen tady a teď, dnes nebo občas. Žije s tím neustále. Takové sdělení dítěte má sílu. Je v něm hodně bolesti, smutku, zklamání ze sebe sama, a taky rezignace.

Padat a vstávat … pořád dokola

Dítě s ADHD často v menší či větší míře dlouhodobě čelí nutnosti vypořádat se s tím, že opět něco nezvládlo. Nezvládlo své emoce, nezvládlo se zklidnit, nezvládlo se soustředit… Své polínko do ohně může přidat i negativizmus, díky němuž dítě sebe i věci kolem vnímá černě.  A za takových okolností není pro něho jednoduché budovat si k sobě kladný vztah.

Pokud chceme dítěti dopomoct k negativnímu sebeobrazu, upozorňujme ho neustále na jeho chyby a nedostatky, předhazujme mu vše, co se mu opět nepovedlo, zabývejme se nejvíce tím, co je špatně a zdůrazňujme to. Nevěřme mu, že něco dokáže. Dávejme mu negativní nálepky… Když naopak zvládne nějakou situaci, přehlížejme to jako samozřejmost.

Anebo zvolme raději jinou cestu – ukažme mu, že jsme si všimli, jak se mu něco podařilo a dejme mu najevo uznání.  Věřme, že přes všechny jeho nedostatky, má dítě v sobě dobrý potenciál. Aby tomu věřilo i ono samotné, potřebuje to cítit i od nás.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)