blog_jak_se_vidi

Jak se vidí dítě s ADHD

Malá sonda do toho, jak se vidí dítě s ADHD

„Mám černou duši,“ řekl s nepřítomným, smutným výrazem ve tváři.

„Co to znamená?“ ptám se jej.

Odpovídá takřka bez zaváhání: „Že jsem zlej.“ Myslí to naprosto vážně a je vidět, že tomu věří. A to nejen tady a teď, dnes nebo občas. Žije s tím neustále. Takové sdělení dítěte má sílu. Je v něm hodně bolesti, smutku, zklamání ze sebe sama, a taky rezignace.

Padat a vstávat … pořád dokola

Dítě s ADHD často v menší či větší míře dlouhodobě čelí nutnosti vypořádat se s tím, že opět něco nezvládlo. Nezvládlo své emoce, nezvládlo se zklidnit, nezvládlo se soustředit… Své polínko do ohně může přidat i negativizmus, díky němuž dítě sebe i věci kolem vnímá černě.  A za takových okolností není pro něho jednoduché budovat si k sobě kladný vztah.

Pokud chceme dítěti dopomoct k negativnímu sebeobrazu, upozorňujme ho neustále na jeho chyby a nedostatky, předhazujme mu vše, co se mu opět nepovedlo, zabývejme se nejvíce tím, co je špatně a zdůrazňujme to. Nevěřme mu, že něco dokáže. Dávejme mu negativní nálepky… Když naopak zvládne nějakou situaci, přehlížejme to jako samozřejmost.

Anebo zvolme raději jinou cestu – ukažme mu, že jsme si všimli, jak se mu něco podařilo a dejme mu najevo uznání.  Věřme, že přes všechny jeho nedostatky, má dítě v sobě dobrý potenciál. Aby tomu věřilo i ono samotné, potřebuje to cítit i od nás.

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)