blog_pozitiva

Lze na ADHD najít i něco dobrého?

O nepříjemných projevech ADHD, které komplikují život člověku i jeho okolí, se toho mluví, píše a ví docela dost. ADHD tak má pochopitelně negativní nálepku a jeden by od něj nečekal nic dobrého. Jenže – se změnou úhlu pohledu lze stinné stránky vnímat také jako výzvu k práci na sobě. Co dobrého lze na ADHD najít?

Pohlédněme na ADHD pozitivní optikou

Právě práce na sobě dovede přinést i překvapivé výsledky (pravda – chce to vytrvalost a někdy i mnoho pádů a neúspěchů). Zkusme na všech těch známých záporných stránkách ADHD objevovat i jejich kladné prvky a posilovat je – něco ve smyslu moudra „každé zlo je k něčemu dobré“.

Můžeme tak například zjistit, že vedle nepozornosti a nesoustředěnosti stojí schopnost souběžně vnímat více podnětů a reagovat na ně.

Rozbíhavé myšlení může produkovat více kreativity, originality a inovativních nápadů.

Vedle oslabené krátkodobé paměti více vynikne ta dlouhodobá.

Za neklidem a hyperaktivitou se může skrývat životní energie a výkonnost.

Impulzivitu lze přetavit v rychlou akceschopnost v jednání a rozhodování ve vypjatých situacích.

A ve zvýšené afektivitě a reaktivitě bývá ukryta velká vnímavost a citlivost k podnětům.

Přijmete-li myšlenku, že i z nouze lze vybudovat ctnost (nebo alespoň nějakou tu malou „ctnůstku“), jste na dobré cestě posunout sebe či své dítě s ADHD zas o kus dál. Držíme palce!

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)