blog_pozitiva

Lze na ADHD najít i něco dobrého?

O nepříjemných projevech ADHD, které komplikují život člověku i jeho okolí, se toho mluví, píše a ví docela dost. ADHD tak má pochopitelně negativní nálepku a jeden by od něj nečekal nic dobrého. Jenže – se změnou úhlu pohledu lze stinné stránky vnímat také jako výzvu k práci na sobě. Co dobrého lze na ADHD najít?

Pohlédněme na ADHD pozitivní optikou

Právě práce na sobě dovede přinést i překvapivé výsledky (pravda – chce to vytrvalost a někdy i mnoho pádů a neúspěchů). Zkusme na všech těch známých záporných stránkách ADHD objevovat i jejich kladné prvky a posilovat je – něco ve smyslu moudra „každé zlo je k něčemu dobré“.

Můžeme tak například zjistit, že vedle nepozornosti a nesoustředěnosti stojí schopnost souběžně vnímat více podnětů a reagovat na ně.

Rozbíhavé myšlení může produkovat více kreativity, originality a inovativních nápadů.

Vedle oslabené krátkodobé paměti více vynikne ta dlouhodobá.

Za neklidem a hyperaktivitou se může skrývat životní energie a výkonnost.

Impulzivitu lze přetavit v rychlou akceschopnost v jednání a rozhodování ve vypjatých situacích.

A ve zvýšené afektivitě a reaktivitě bývá ukryta velká vnímavost a citlivost k podnětům.

Přijmete-li myšlenku, že i z nouze lze vybudovat ctnost (nebo alespoň nějakou tu malou „ctnůstku“), jste na dobré cestě posunout sebe či své dítě s ADHD zas o kus dál. Držíme palce!

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »