blog_pozitiva

Lze na ADHD najít i něco dobrého?

O nepříjemných projevech ADHD, které komplikují život člověku i jeho okolí, se toho mluví, píše a ví docela dost. ADHD tak má pochopitelně negativní nálepku a jeden by od něj nečekal nic dobrého. Jenže – se změnou úhlu pohledu lze stinné stránky vnímat také jako výzvu k práci na sobě. Co dobrého lze na ADHD najít?

Pohlédněme na ADHD pozitivní optikou

Právě práce na sobě dovede přinést i překvapivé výsledky (pravda – chce to vytrvalost a někdy i mnoho pádů a neúspěchů). Zkusme na všech těch známých záporných stránkách ADHD objevovat i jejich kladné prvky a posilovat je – něco ve smyslu moudra „každé zlo je k něčemu dobré“.

Můžeme tak například zjistit, že vedle nepozornosti a nesoustředěnosti stojí schopnost souběžně vnímat více podnětů a reagovat na ně.

Rozbíhavé myšlení může produkovat více kreativity, originality a inovativních nápadů.

Vedle oslabené krátkodobé paměti více vynikne ta dlouhodobá.

Za neklidem a hyperaktivitou se může skrývat životní energie a výkonnost.

Impulzivitu lze přetavit v rychlou akceschopnost v jednání a rozhodování ve vypjatých situacích.

A ve zvýšené afektivitě a reaktivitě bývá ukryta velká vnímavost a citlivost k podnětům.

Přijmete-li myšlenku, že i z nouze lze vybudovat ctnost (nebo alespoň nějakou tu malou „ctnůstku“), jste na dobré cestě posunout sebe či své dítě s ADHD zas o kus dál. Držíme palce!