blog_leky2

Léky – ano či ne?

Mnoho rodičů, kteří mají dítě s ADHD, dřív nebo později řeší  důležitou otázku: nasadit léky – ano či ne? Otázka farmakoterapie ADHD je složitá a ani mezi odborníky neexistuje jasná shoda v názorech na její potřebnost u konkrétních dětí.

Je velká šance, že mírné projevy ADHD Vaše dítě zvládne díky vhodnému výchovného přístupu. A  samozřejmě také prací na sobě, někdy i pod vedením odborníků.

Zejména tváří v tvář intenzivním projevům ADHD, které znemožňují dítěti zvládat školní docházku a fungovat v běžném životě, však možná budete otázku nasazení medikace řešit.

Jaké léky?

V České republice se můžete setkat s léky ze skupiny stimulancií (Ritalin s kratším účinkem anebo Concerta s delším účinkem) a atomoxetinem (Strattera).

Ať už Vaše dítě bere léky na ADHD či nikoli, je tady pár věcí, které byste měli vědět.

  • farmakoterapie je jednou (ne jedinou) z možností léčby ADHD
  • léky syndrom neodstraní, ale můžou mírnit jeho výrazné projevy
  • reakce na konkrétní léčivo můžou být u různých dětí rozdílné
  • při užívání léků je nezbytná průběžná komunikace s předepisujícím lékařem (informujte ho o vedlejších účincích, změnách stavu apod.), v průběhu času je někdy potřebná úprava medikace
  • nespoléhejte jen na léky samotné – nezbytnou součástí léčby ADHD je trénink sociálních a emočních dovedností (dítě se učí poznávat a zvládat své emoce, stavy neklidu, komunikovat s okolím i řešit konflikty) a vhodná výchovná opatření, je rovněž vhodné využít možností rodinné terapie
  • břímě rozhodování, zda farmakologickou léčbu dítěti nasadit nebo ne, nenesete sami – aktivně konzultujte s lékaři a dalšími odborníky, společně s nimi zvažujte pro i proti dle potřeb a stavu Vašeho dítěte
logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »