blog_leky2

Léky – ano či ne?

Mnoho rodičů, kteří mají dítě s ADHD, dřív nebo později řeší  důležitou otázku: nasadit léky – ano či ne? Otázka farmakoterapie ADHD je složitá a ani mezi odborníky neexistuje jasná shoda v názorech na její potřebnost u konkrétních dětí.

Je velká šance, že mírné projevy ADHD Vaše dítě zvládne díky vhodnému výchovného přístupu. A  samozřejmě také prací na sobě, někdy i pod vedením odborníků.

Zejména tváří v tvář intenzivním projevům ADHD, které znemožňují dítěti zvládat školní docházku a fungovat v běžném životě, však možná budete otázku nasazení medikace řešit.

Jaké léky?

V České republice se můžete setkat s léky ze skupiny stimulancií (Ritalin s kratším účinkem anebo Concerta s delším účinkem) a atomoxetinem (Strattera).

Ať už Vaše dítě bere léky na ADHD či nikoli, je tady pár věcí, které byste měli vědět.

  • farmakoterapie je jednou (ne jedinou) z možností léčby ADHD
  • léky syndrom neodstraní, ale můžou mírnit jeho výrazné projevy
  • reakce na konkrétní léčivo můžou být u různých dětí rozdílné
  • při užívání léků je nezbytná průběžná komunikace s předepisujícím lékařem (informujte ho o vedlejších účincích, změnách stavu apod.), v průběhu času je někdy potřebná úprava medikace
  • nespoléhejte jen na léky samotné – nezbytnou součástí léčby ADHD je trénink sociálních a emočních dovedností (dítě se učí poznávat a zvládat své emoce, stavy neklidu, komunikovat s okolím i řešit konflikty) a vhodná výchovná opatření, je rovněž vhodné využít možností rodinné terapie
  • břímě rozhodování, zda farmakologickou léčbu dítěti nasadit nebo ne, nenesete sami – aktivně konzultujte s lékaři a dalšími odborníky, společně s nimi zvažujte pro i proti dle potřeb a stavu Vašeho dítěte

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)