Newsletter CRSP
  • Přinášíme novou a přehlednější strukturu webu www.neklidne-deti.cz. Programy a kurzy jsou nyní rozděleny podle cílové skupiny, pro kterou jsou určeny – pro děti s ADHD, pro rodiče dětí s ADHD a pro odborníky, kteří se v rámci své profese (ve škole, v zájmových kroužcích, na táborech, v dětských centrech, v dětských domovech aj.) setkávají s dětmi s ADHD. Jakékoliv připomínky a podněty k nové struktuře webu vítáme.
  • Rodinám dětí s ADHD nabízíme službu asistenta, který s dítětem a rodinou pracuje v jejich přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které konkrétní rodina potřebuje. Služba je poskytována ve městě Brně. Seznam možných činností, které může asistent v rodině poskytovat a více informací o službě naleznete zde.