Semináře

seminare-pro-rodice-neklidnych-deti

Semináře pro rodiče dětí s ADHD

V rámci projektu Komplexní podpora dětí s ADHD nabízíme zapojeným rodinám podporu, upevnění a nasměrování ve výchově neklidných a hyperaktivních dětí.

Abychom posílili rodičovské kompetence, co nejvíce, připravili jsme pro zapojené rodiče v projektu, hned několik seminářů, které vychází přímo z jejich potřeb.

Semináře Vás seznámí s aktuálními vědeckými poznatky z oblasti ADHD, řekneme Vám:

  • jak posílit a budovat sebedůvěru
  • jak zvládat učení a přípravu do školy
  • jak si poradit s emočně vypjatými situacemi
  • jak posilovat motivací dětí a jak si poradit s nastavováním řádu a hranic výchovy u neklidných dětí

Součástí každého semináře bude prostor pro Vaše dotazy a sdílení zkušeností.

Termíny a témata

Ukážeme si, proč je důležité podpořit sebedůvěru Vašeho dítěte a jak mu k lepšímu sebeobrazu můžete pomoci. Uvidíte, že to má velký smysl a není to žádná věda!

Čas konání semináře: 16.00–18.30 hod.

Lektor: Mgr. Tatiana Jopková

Seminář proběhne online.

Na semináři se společně zamyslíme nad faktory, které proces učení a přípravu do školy ovlivňují, a nad možnostmi, jak tyto oblasti vhodně nastavit. Prostor bude i na vzájemnou inspiraci a sdílení zkušeností.

Čas konání semináře: 9.00–11.30 hod.

Lektor: Mgr. Jana Pospíšilová

Seminář proběhne online.

Pojďte se společně pobavit o tom, co jako rodiče neklidných dětí zažíváte, co se vám ve výchově osvědčuje, čeho se vyvarovat, apod. Seminář je o vzájemném sdílení, diskuzi a podpoře.

Čas konání semináře: 16.00–18.00 hod.

Lektor: Mgr. Jana Pospíšilová

Seminář proběhne prezenční formou (Biskupská 7, Brno)

Zastavíme se u Vašich náročných situací, které jsou obvyklými zdroji stresu a bouřlivých emocí a budeme hledat cestu z nich. Ukážeme pár praktických tipů pro jejich zvládání.

Čas konání semináře: 16:30–19:00 hod.

Lektor: Mgr. Tatiana Jopková

Seminář proběhne prezenční formou.

Na semináři si představíme možnosti pozitivní motivace neklidného dítěte, seznámíte se s motivačními plány (včetně praktické ukázky). Zároveň budete mít prostor sdílet vaše zkušenosti a nápady.

Čas konání semináře: 16.30–19.00 hod.

Lektor: Mgr. Alena Šešulková

Seminář proběhne prezenční formou.

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: +420 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)