Pro školy

programy

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ 
S ADHD

Pracujeme společně s Vámi přímo tam, kde to nejvíce potřebujete – v prostředí Vaší školy. Nemusíte nikam chodit, přijdeme za Vámi. Poskytujeme konzultace a poradenství pedagogickým pracovníkům škol, rodičům i dětem.  Společně s Vámi systematicky pracujeme s celým třídním kolektivem, kde je dítě s ADHD. Věnujeme se konkrétním potížím spojeným s ADHD, s nimiž se ve své školní praxi potýkáte. Nabídneme Vám praktická doporučení a vhodné modely, jak na projevy ADHD reagovat a jak s nimi ve škole pracovat. 

Aktivity projektu

Trénink sociálních a emočních dovedností

– cyklus setkání umožňující natrénovat dítěti s ADHD potřebné sociální a emoční dovednosti přímo v kolektivu jeho třídy

– systematická práce s celým třídním kolektivem

Mobilní poradna na školách 

– konzultace s pedagogy, pracovníky školních poradenských pracovišť, rodiči i dětmi

Kontakt a objednání

Mgr. Tatiana Jopková 
tel.: +420 / 731 604 202
e-mail: tatiana.jopkova@crsp.cz