Pro školy

programy

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ 
S ADHD

Systematická práce s dětmi v třídním kolektivu i mimo něj, individuálně i skupinově. Indikovaná primární prevence
u dětí s ADHD, které jsou ve zvýšené míře ohroženy rizikovým chováním.

Aktivity projektu

Trénink sociálních a emočních dovedností

– cyklus setkání umožňující natrénovat potřebné sociální a emoční dovednosti přímo v kolektivu dětí

– hravé techniky zapojování dítěte s ADHD do třídního kolektivu

Mobilní poradna na školách 

– konzultace s pedagogy, pracovníky školních poradenských pracovišť, rodiči i dětmi

Kontakt a objednání

Mgr. Tatiana Jopková 
tel.: +420 / 731 604 202
e-mail: tatiana.jopkova@crsp.cz